Steinar Aanstad

13

Hvordan skapes liv?

Som mennesker har vi fra Adams tid og til i dag lengtet etter å være som Gud, med muligheten for å skape, og særlig da lengselen etter å skape liv. Vi begeistres over det underfulle i et frø som legges i jorden og forundres over øyeblikket da det begynner å spire av seg selv, og over det som skjer når det nyfødte barnet åpner sine øyne for første gang og ser på oss. Vi begeistres over livet. Men det er bare Gud som kan skape liv.

Publisert: 24. mar 2019

  Selv om vi som mennesker kan både prøve ut og fantasere om metoder for å skape liv, og bruke avansert teknologi for å etterligne det skapte liv, så er det til syvende og siste ikke innenfor vår rekkevidde å få det til. Vi kan legge til rette, og sørge for at de riktige elementene er tilstede, men livet skapes av Skaperen. 

På samme måte er det også med andre øyeblikk og hendelser hvor vi er avhengig av guddommelig inngripen for at det vi opplever skal bli noe annet enn en etterligning av det guddommelige. 

- Det er bare Gud som gjør sitt ord levende for de som møtes av ordet, og skaper et nytt og evig liv på innsiden av det som er forgjengelig. Vi kan legge til rette, og formidle ordet, men bare Han kan skape liv. 

- Det er bare Gud som kan sette oss fri fra de ting i våre liv som er ødeleggende for vårt forhold til Ham. Vi kan be om tilgivelse, og ønske å legge ting bak oss, men bare Han kan sette oss fri. 

- Det er bare Gud som kan helbrede fra sykdom. Vi kan legge våre hender på mennesker, og be, men det er Gud som handler. 

- Det er bare Gud som ved sitt løfte kan la oss få del i Jesus og tilgivelsen i brød og vin i nattverden. 

- Det er bare Gud som kan legge til rette for de forunderlige «gudfeldigheter» i våre liv der vi på tross av våre feil og mangler, får møter med mennesker som trenger det Gud kan bruke oss til der og da. 

- Det er bare Gud som kan gi oss del i sin guddommelige kjærlighet, som er noe helt annet enn bare medlidenhet, og som gjør at vi kan velsigne de mennesker vi møter, også de som forfølger oss 

Dette er liv. Dette er Livet. Og det er bare Gud som kan skape det, der han vil og når han vil. Vi trenger ikke forstå alt, men vi vet at vi er «et annerledes folk» som er «i verden, men ikke av verden». Vi trenger ikke være «redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen». For oss er «livet Kristus, og døden en vinning». Og når «alt tjener til det gode for dem som elsker Gud», hva trenger vi da å frykte? 

Israelsfolket på Jesu tid var under beleiring av romerne, og de var vant til å bli tvunget til å gjøre ting som utfordret deres rettigheter som mennesker, men hva sier Jesus om dette? «Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med ham» (Mat 5,39-42). 

Dette er vanskelig å forstå for den sekulære verden, men som kristne er ikke vår kamp for rettigheter, de kan vi med glede gi avkall på, for vi har noe som er mye bedre. Vår kamp er for livet, det livet som bare Gud kan skape og som også derfor bare Gud kan ta fra oss. Derfor kjemper vi for de svakeste, de som ikke kan tale sin egen sak, for også de har på underfullt vis fått livet i gave av Gud, helt uavhengig av hva vi som mennesker har gjort eller latt være å gjøre for at de skal få denne gaven. «Det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme» (1.Kor 1,27). 

Hvorfor tar vi ikke livet av gamle og syke som snart skal dø, eller nyfødte barn som er født med alvorlige handikap? Fordi det livet de har er gitt dem av Gud, det er ikke opp til oss å ta det fra dem. Vi kan etterligne og tro at vi har overtatt Guds rolle, men det er en farlig vei å gå. Derfor kan ikke kristne være med på å ta liv, eller bidra til dette. Derfor har også DnKs kirkemøte sagt at «vi er kalt til å verne om mennesket fra unnfangelse og til livets slutt». Det er forståelig og fornuftig at samfunnet for øvrig legger opp til at dersom en abort må utføres for å redde et liv, så kan det gjøres av fagkyndig helsepersonell, men som kristne og som en kristen kirke kan vi ikke forsvare å ta et liv som Gud har skapt. 

La oss derfor fortsette og stå på i kampen for livet, for det som anses som svakt i verden og for å ta vare på Guds skaperverk og legge til rette for at han kan fortsette sin gjerning, gjennom at vi er der vi er over alt i verden som mennesker som har tro på at han kan bruke oss til å gjøre de små praktiske og enkle tingene han ber oss om i hverdagen, slik at han kan tre inn og skape! 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
24 dager siden / 8335 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 6292 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
19 dager siden / 3360 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
14 dager siden / 2627 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 2156 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
10 dager siden / 1963 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
8 dager siden / 1708 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
12 dager siden / 1706 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
8 dager siden / 1559 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere