Torbjørn Greipsland

116

Krigsherrens grufulle gjerninger utelatt i leksikon

Den 13. mars hadde Vårt Land et interessant intervju med Kristoffer Tyssøy Høisæther med tittelen «Lærebøker romantiserer den islamske verden».

Publisert: 24. mar 2019


Samme dag hadde jeg sendt en artikkel til en avis om noe Søren Jaabæk hadde skrevet i to bøker, begge kalt «Kongers og Kejseres Levevis», 1882-86. Jaabæk, som har rekord i lang tid på Stortinget, 45 år, og som på mange områder var forut for sin tid, sa nei til konfirmasjonstvang, nei til embetsmenns bekjennelsesplikt, nei til statskirke, var vel orientert både om europeisk og amerikansk historie.

I disse to bøkene, den ene omhandler oldtiden, den andre tiden fra keiser Konstantin, tar han fram en rekke eksempler på hvor galt både konger, keisere, paver, bisper og krigsherrer, kristne eller muslimske, oppførte seg. Grunnen til at han ville det skulle bli kjent, var uten tvil at han var republikaner. Så ville han vise hvor ille kristne konger og keisere og muslimske ledere styrte med krig og vold og massedrap.

 På grunn av intervjuet i Vårt Land angående hva lærebøker skriver, tar jeg her fram noe av det Jaabæk skriver om den muslimske krigsherren Timur Lenk (Tamerlan) . Og spør til slutt: Hva skriver leksika om den muslimske krigsherren?

Timur Lenk var født i 1336 og døde i 1405. Han kalte seg «Østens og Vesten herre, den stedse oppreiste, alltid kampberedte».

Persia fikk føle hans makt. I byen Urmus tvang han til seg 600.000 gullstykker. For å straffe byen Sebsevar, som gjorde opprør, ble 2.000 innbyggere lagt levende i lag på lag. Sammen med stein og kalk var de bygningsmateriale for å reise et tårn (Kilde Weber: Weltgeschicte, VIII, side 643).

Hvert land som gjorde motstand ble ødelagt. I Ispakan (Isfahan) i Persia ble alle innbyggerne unntatt prestene drept. Hæren ble pålagt å skaffe 90.000 panneskaller fra mennesker (kilde P.A. Munch) .

 

100.000 drept

I Georgia beholdt fyrsten sitt rike ved å frasi seg sin kristne tro. I år 1398 inntok Timur Link byen Dehli i India og røvet masse kostbare skatter. Han tok til fange så mange treller at hver av hans soldater fikk minst 20, noen 150. Men da dette ble besværlig for hæren, beordret han – med trussel om dødsstraff - at hver skulle myrde sine treller. I løpet av én time ble 100.000 uskyldige ofre drept. Byen Sivas i Lilleasia ble inntatt, muhammedanerne (muslimene) unnslapp, men de kristne ble drept, deriblant 4.000 riddere. Han lot binde hodet mellom føttene og kastet dem deretter ti og ti ned i store graver de de døde.

Damaskus ble brent, og han røvet med seg 100.000 gullstykker. Han inntok byen Smyrna og lot bygge en pyramide av panneskaller og stein. Også Bagdad ble tatt, 90.0000 hoder ble brukt i et tårn som et seiersmerke.

Timur prøvde også å innta Kina. Men da sa Livets herre «det er nok», ifølge Jaabæk.

Sant?

Jeg måtte spørre meg: Er det sant det Jaabæk her skriver om den muslimske krigsherren Timur Link med P.A. Munch og Websters verdenshistorie som kilder?

På Wikipedia finner vi blant annet dette: Den franske historikeren René Grousset har skrevet at Timur Lenk kombinerte tyrkisk-mongolsk erobringslyst med islamsk fanatisme. Store og blomstrende byer som Isfahan, Delhi, Bagdad og Damaskus ble ødelagt. Timur Lenk er en av historiens største erobrere.

Nettutgaven til leksikonet Encyclopedia Britannica skriver at armeen til sultanen av Dehli ble lett ødelagt i desember 1394. Før slaget om Delhi lot Timur henrette mer enn 50.000 fanger. Og nesten alle byens innbyggere ble drept eller tatt til fange og deportert.

Begravd i live

Tidsskriftet History Today avslutter en artikkel slik: Timur, en av historiens mest brutale nedslaktere.

Biografen Justin Marozzi skriver at millioner av mennesker ble slaktet ned, begravd i live, sementert inn i vegger, massakrert på slagmarken, delt i to ved hoftene, trampet i hjel av hester, fikk hodet kappet av, hengt, Tusenvis av kvinner ble tatt med som slaver. I Bagdad ble hodet kappet av på 90.000 innbyggere. I Silvas i Tyrkia lovte han det ikke skulle bli blodutgytelse hvis byen overga seg. Dermed begravde han 3.000 fanger levende, det vil si ingen blodsutgytelse.

Han var muslim og rettferdiggjorde sine kamper mot kristne og hinduer ved at han skulle spre den sanne tro. At han erobret muslimer begrunnet han med at de var «dårlige» muslimer.

Pålitelig

Jeg har tatt med så mye og må vel da kunne konkludere med at det Jaabæk skriver om grufulle hendelser ut fra de historiebøker han hadde, i det store og hele er til å stole på. Skulle noen mene jeg tar feil, vil jeg gjerne bli informert.

Hva skriver så Store Norske Leksikon? De har på nettet en versjon som ikke forteller noe om drap og halshogging av fanger som den muslimske hærføreren utførte. Men det står han underkuet de fleste vest- og sentralasiatiske land mellom Mongolia og Middelhavet. Så blir hans kulturelle storverk fremhevet, nesten som en motvekt.

 «Timur Lenk blir i historia gjerne omtalt som ein brutal tyrann, men både han og etterkommarane hans, timuridane, utførte kulturelle storverk og fremja handel og vitskap. Særleg berømd er den timuridiske kunsten. Timur Lenk gjorde hovudstaden Samarkand til ein av dei vakraste byane i Asia

Fagansvarlig er Gunvald Axner Ims, som har stoff om det osmanske riket som sitt ansvarsområde.

Jeg regner med – som nevnt – at det som Jaabæk skrev med sine kilder og det jeg ovenfor har referert til fra andre kilder, i det store og hele er riktig når det gjelder Timurs grusomme fremferd med drap og fanger som ble levende begravd.

Jovisst ble det reist flott kulturbygg. Men det hadde opplagt vært riktig å ta med at i noen av disse utgjorde mennesker en del av byggverket, ble sementert inn i bygningen, kanskje til og med levende da de ble lagt der. En setning eller to til kunne ha fått fram denne mørke siden av livet hans.

For ordene «undertrykkende og «brutal dekker langt fra det grufulle. Ifølge Språkrådet betyr «brutal»  «tung, dum, følelsesløs». Også «rå» nevnes og «omsorgslaust hard».

Manglene i omtalen taler for seg selv. Trøsten i dag er at vi på nettet lett kan finne informasjon som gir et dekkende bilde av krigsherren Timur Lenk.

Jeg har hatt kontakt med redaksjonen i Store Norske Leksikon, som forsvarer teksten.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
4 dager siden / 2552 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
26 dager siden / 1879 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1015 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
7 dager siden / 954 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
rundt 17 timer siden / 852 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
28 dager siden / 678 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
12 dager siden / 603 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere