Lederartikkel Vårt Land

Ateistenes bekymring for barn

Det er selvsagt ikke mulig å skjerme barn fra det Ateistene betegner som «overtro», uten å gå langt ut over den livssynsfriheten organisasjonen selv kjemper for.

Publisert: 22. mar 2019

Lørdag 23. mars markerer organisasjonen Ateistene for første gang den såkalte Ateistenes dag i Norge. Det skjer foran Stortinget klokken 13.30. Her legger man særlig vekt på retten til å kunne leve åpent som ateister. I 22 land er det forbudt å forlate statsreligionen. Hvis man gjør det risikerer man forfølgelse og fengsling.

Vi kunne – som kristen avis – skrevet under på den internasjonale ateisterklæringen. Den er i ­hovedsak en anerkjennelse av ateistenes kamp for å leve sine egne, selvstendige liv. I den grad ateister møter forfølgelse eller utestengelse fra jobb, familie eller ­vennekrets, tar vi sterkt avstand fra det.

Men når Ateistene samtidig erklærer at de vil «kjempe for at barna i størst mulig grad selv skal kunne finne ut av ting og skape sin egen virkelighetsforståelse uavhengig av overtro», har de mistet gangsynet. Ateistenes leder, Dagfinn Eckhoff ­utdyper dette ved å si at de er opptatt av at «barna skal ­beskyttes mot religiøs indoktrinering».

Dette er så ullent at det lett kan misforstås. Det er selvsagt ikke mulig å skjerme barn fra det Ateistene betegner som «overtro», uten å gå langt ut over den livssynsfriheten organisasjonen selv kjemper for. Barn mottar motstridende påvirkning fra de er ganske små, og det er foreldres ansvar å hjelpe barnet til å velge så gode verdier som mulig.

For kristne foreldre betyr dette i stor grad verdier det er konsensus om i Norge, men også at man «lærer barnet å be, hjelpe det til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så det kan leve og vokse i den kristne tro», for å låne noen formuleringer fra Den norske kirkes dåpsliturgi. Hvis Ateistene mener dette er skadelig for barnet, vil vi gjerne se argumentasjonen for det.

Selv vil Eckhoff at barn skal ha «menneskerettighetene» som verdi. Disse rettighetene har selvsagt ikke oppstått i et vakuum. De kommer heller ikke fra naturvitenskapen. De er et kulturprodukt, og det ­finnes knapt kulturer som ikke er dypt og varig preget av religion. Å destillere kristendommen ut av vestlig kultur – for ikke å si ut av menneskerettighetene – er for eksempel en umulig oppgave.

Ateistenes retorikk viser ikke bare mangelfull forståelse for hva verdier er, og hvordan de blir til, men er også svært problematisk i lys av den friheten han selv ønsker for ateister.

8 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere