Petter Mohn

13

Et hellig, luthersk kirkerom II

Etter mitt første innlegg om et hellig, luthersk kirkerom har jg behov for å utvikle ideen om å trekke inn gode forbilder fra vår egen historie. Derfor holder jeg Ef. 2,8 - 10 for å være grunnleggende.

Publisert: 22. mar 2019

Et hellig, luthersk kirkerom  II

Forbilder i et luthersk kirkerom -  eller på menighetshuset ?

Petter Mohn

På slutten av mitt innlegg om ”Et hellig, luthersk kirkerom” var jeg inne på tanken å ta inn  foto av våre kirkehistoriske forbilder i kirkerommet, som skulle minne oss om deres betydning og gjerninger. Det tok imidlertid ikke så lang tid før jeg forsto at dette ville bli et for snevert utvalg hos oss. Det fremkommer av hva Paulus skriver i 1.Kor.12.  ”Nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han vil det.” og ”De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige.” og ”…slik at det som mangler ære, får mye ære, for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene ha samme omsorg for hverandre.” For en hver kristen gjelder Ef. 2,8-10: ”Av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave…For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle andre i dem.”

Hos oss betyr et hvert menneske som vandrer i Guds ferdiglagte gjerninger et forbilde – også alle de som ”gjør det lille de kan”.  Luther ba munker og nonner om å gå ut i verden og gjøre sine sivile gjerninger der, som gode samfunnsborgere.

I en verden med utallige idoler skulle det også være på sin plass å fremholde at et hvert menneske har sin verdi og gjerning å gjøre, stor eller liten. Det kan gi et meningsfullt liv.

Det er dette jeg mener det er viktig å fastholde og at et hvert troende menneske kunne få ha sitt bilde i kirkerommet. Men det går ikke, av praktiske grunner. Det kunne derimot være mulig å finne mennesker i en hver menighet som  utfører forskjellig frivillig arbeid og la dem være eksempel. Så kommer ansatte, lønnede arbeidere og nordmenn som er i utenlandstjeneste for misjon og lignende. Fra disse gruppene  kunne Menighetsrådet/en komité med eldre, erfarne menighetslemmer finne gode eksempler.

I en menighet bor det gjerne også medlemmer som bruker sin profesjonalitet i rosverdig samfunnstjeneste. De bør også representeres.

Neste trinn er prostiet/bispedømmet. Hvem kan være gode, felles  eksempler her for sin tjeneste ?

Til sist får Kirkerådet komme, som både får velge blant nasjonale og internasjonale  forbilder. Vi er både medlem av Kirkenes Verdensråd, Det Lutherske verdensforbund  og NORME. Fra disse gruppene bør vi også kunne ta med betydelige  arbeidere.

Meningen med en slik presentasjon må være å gi ung som gammel gode forbilder i en hver livssituasjon og noen å be for. Utfyllende kjennskap til den enkelte kan menigheten legge ut på sine hjemmesider og de kan presenteres i Menighetsbladet  - der hvor det fortsatt eksisterer.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
25 dager siden / 8350 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
26 dager siden / 6304 visninger
10 grunner for ikke å delta i Pride-parader
av
Øivind Benestad
rundt 1 måned siden / 6031 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
20 dager siden / 3362 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
15 dager siden / 2632 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
23 dager siden / 2162 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
11 dager siden / 1970 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
9 dager siden / 1726 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
13 dager siden / 1711 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
9 dager siden / 1564 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere