Petter Mohn

13

Et hellig, luthersk kirkerom II

Etter mitt første innlegg om et hellig, luthersk kirkerom har jg behov for å utvikle ideen om å trekke inn gode forbilder fra vår egen historie. Derfor holder jeg Ef. 2,8 - 10 for å være grunnleggende.

Publisert: 22. mar 2019

Et hellig, luthersk kirkerom  II

Forbilder i et luthersk kirkerom -  eller på menighetshuset ?

Petter Mohn

På slutten av mitt innlegg om ”Et hellig, luthersk kirkerom” var jeg inne på tanken å ta inn  foto av våre kirkehistoriske forbilder i kirkerommet, som skulle minne oss om deres betydning og gjerninger. Det tok imidlertid ikke så lang tid før jeg forsto at dette ville bli et for snevert utvalg hos oss. Det fremkommer av hva Paulus skriver i 1.Kor.12.  ”Nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han vil det.” og ”De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige.” og ”…slik at det som mangler ære, får mye ære, for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene ha samme omsorg for hverandre.” For en hver kristen gjelder Ef. 2,8-10: ”Av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave…For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle andre i dem.”

Hos oss betyr et hvert menneske som vandrer i Guds ferdiglagte gjerninger et forbilde – også alle de som ”gjør det lille de kan”.  Luther ba munker og nonner om å gå ut i verden og gjøre sine sivile gjerninger der, som gode samfunnsborgere.

I en verden med utallige idoler skulle det også være på sin plass å fremholde at et hvert menneske har sin verdi og gjerning å gjøre, stor eller liten. Det kan gi et meningsfullt liv.

Det er dette jeg mener det er viktig å fastholde og at et hvert troende menneske kunne få ha sitt bilde i kirkerommet. Men det går ikke, av praktiske grunner. Det kunne derimot være mulig å finne mennesker i en hver menighet som  utfører forskjellig frivillig arbeid og la dem være eksempel. Så kommer ansatte, lønnede arbeidere og nordmenn som er i utenlandstjeneste for misjon og lignende. Fra disse gruppene  kunne Menighetsrådet/en komité med eldre, erfarne menighetslemmer finne gode eksempler.

I en menighet bor det gjerne også medlemmer som bruker sin profesjonalitet i rosverdig samfunnstjeneste. De bør også representeres.

Neste trinn er prostiet/bispedømmet. Hvem kan være gode, felles  eksempler her for sin tjeneste ?

Til sist får Kirkerådet komme, som både får velge blant nasjonale og internasjonale  forbilder. Vi er både medlem av Kirkenes Verdensråd, Det Lutherske verdensforbund  og NORME. Fra disse gruppene bør vi også kunne ta med betydelige  arbeidere.

Meningen med en slik presentasjon må være å gi ung som gammel gode forbilder i en hver livssituasjon og noen å be for. Utfyllende kjennskap til den enkelte kan menigheten legge ut på sine hjemmesider og de kan presenteres i Menighetsbladet  - der hvor det fortsatt eksisterer.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Uten Gud i Guds hus
av
Linn Stalsberg
18 dager siden / 2546 visninger
Den avgjørende barmhjertigheten
av
Ingebjørg Nesheim
17 dager siden / 2293 visninger
KrF svikter den kristne presse
av
Vårt Land
12 dager siden / 2232 visninger
Fløyene på Kirkemøtet
av
Vårt Land
26 dager siden / 2100 visninger
Kirkenes framtid
av
Berit Hustad Nilsen
10 dager siden / 1943 visninger
Unnfallenhet er ikke en dyd
av
Hilde Frafjord Johnson
17 dager siden / 1475 visninger
Når pressen svikter
av
Vårt Land
27 dager siden / 1436 visninger
Sjamanen, prinsessen og premissene
av
Vidar Mæland Bakke
13 dager siden / 1408 visninger
Menn uten make
av
Vårt Land
20 dager siden / 1160 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere