Torbjørn Greipsland

110

Harald Hårfagre trodde på den mektige Gud

Verdidebatt har lagt ut den talen som Mímir Kristjánsson holdt på Oslo Symposium. Der sa han innledningsvis: « Norge er et land bygget på kristne verdier. Ikke bare på kristne verdier, selvfølgelig. Han var norsk Harald Hårfagre også, selv om han aldri var kristen».

Publisert: 21. mar 2019

Det er godt mulig det er riktig å si at han aldri var kristen, det vil si hadde en tro på Jesus Kristus. Men han hadde svært så sikkert en  tro på Gud.

Etter at småkongen Harald hadde fått nei fra Gyda i Valdres på friermålet, sa han dette i følge sagaen Fagerskinna:

«Det lover jeg at jeg ikke skal blote til noen gud, som gjeve menn nå, uten til den ene som skapte solen, og verden og satte den i stand.»  

Så ber Harald andre skille seg fra tro på de gudene som ikke har makt.

 «Den som har fått noe vett, vet at bare den er Gud som alle ting har skapt. Da vil han også til fulle hjelpe mennesket, fordi han har skapt mennesket, som alt annet; derfor vil jeg strekke meg etter det menes jeg lever. Slik som min hu nå står til den Gud som er mektigere enn alle andre, venter jeg meg også at ved hans hjelp skal jeg bli mektigere enn alle småkongene som nå er i Norge».

Ifølge Snorre Sturlasons Kongesagaer sa Harald dette:  «Jeg gjør det løfte, og jeg tar Gud til vitne, han som skapte meg og rår for alt, at jeg aldri skal skjære håret eller kjemme det før jeg jeg har vunnet hele Norge med skatt og skylder og fullt styre, eller også dø.»

I denne forbindelse kan nevnes at det er en utbredt oppfatning, og feilaktig oppfatning, at kristningen av Norge først begynte under Olav Haraldsen den hellige. Men som biskop Fridtjov Birkeli har vist i boken "Norge møter kristendommen" vitner innskrifter på omlag femten runesteiner fra 400-500 tallet om kristen påvirkning.

Lave, flate graver fra 600-tallet bekrefter ifølge arkeologen Haakon Shetelig påvirkning fra kristne gravskikker i andre land, og seksti steinkors som er funnet i Norge, tyder på at nordmenn på 700 - 900 tallet har vært i flittig kontakt med de strøk i Skottland, Irland og England der de fleste korsene av denne typen er funnet.

            Og selv om mange av korsene ble importert fra utlandet, gjaldt det ikke alle.  Utgravninger i Kaupang i Vestfold har avdekket ikke bare sølvkors, men også en klebersteinsform til støpning av metallkors.  Det betyr at slik produksjonsvirksomhet har funnet sted i Norge, kanskje allerede før år 800, ifølge Charlotte Blindheim som ledet utgravningene.

Harald Hårfagres sønn Håkon den gode er nok den av vikingkongene som kommer med det klareste kristne vitnesbyrd. Da det var spørsmål om de skulle føre liket hans og gravlegge det i kristen jord i England, svarte kong Håkon:

"Det er jeg ikke verd.  Som hedenske menn levde jeg i mangt.  Derfor skal dere jorde meg som hedenske menn …Siden håper jeg på mer miskunn hos Gud enn jeg er verd".  Håkon den gode var den konge på 900-tallet som bestemte at vi skulle feire jul på samme tid som i kristne land.

At folk flest er lite kjent med sentrale personer fra vikingtiden og senere som hadde en Guds-tro/kristen tro, har naturlig nok sammenheng med at det er lite eller ikke omtalt lærebøker og leksika.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
24 dager siden / 8335 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 6292 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
19 dager siden / 3360 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
14 dager siden / 2627 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 2156 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
10 dager siden / 1963 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
8 dager siden / 1708 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
12 dager siden / 1706 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
8 dager siden / 1559 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere