Øystein Blymke

Tidligere ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet
22

Kriminalomsorgens verdigrunnlag

For ni måneder siden foreslo Arbeiderpartiets leder Jonas G Støre her iverdidebatt.no «at det var på høy tid at det reises en verdidebatt om hvilken kriminalomsorg vi skal ha i fremtiden».

Publisert: 21. mar 2019  /  61 visninger.

Etter ny gjennomlesning av Støres oppfordring til verdidebatt er jeg redd han legger an et noe ensidige fokus på pekuniære verdier. På permisjonsregler, rehabiliterings -tiltak og ressurssituasjonen generelt i kriminalomsorgen. Dermed treffer han kanskje ikke helt de spørsmål som bør utgjøre kjernen i en verdidebatt. De bør i større grad dreie seg om humanitet, menneskeverd, omsorg, selvrespekt, rettferdighet, og ansvar.

Dveler vi et øyeblikk ved begrepene omsorg, ansvar og rettferdighet, er det imidlertid vanskelig å skjelne mellom den betydning de enkelte partier tillegger begrepene. Hvorvidt Arbeiderpartiet, Høyre eller Krf fører den mest omsorgsfulle, rettferdige og ansvarsfylte kriminalomsorgs-politikk beror på partiet som svarer, og på ørene som hører. 

Skal man likevel driste seg til å tenke noe (eller til og med mene noe) om hvordan enkeltpartier vekter sine kriminalpolitiske verdier, kan man kanskje si at Krf gir omsorgen for enkeltindividet (tilgivelsen) en noe større plass enn de to andre. Og at Arbeiderpartiet kanskje gir soningens innhold (selve straffegjennomføring) en noe større plass enn de to andre. Og når det gjelder Høyre, så tillegger det partiet kanskje den straffedømtes eget ansvar for rehabilitering en noe større plass enn hva de to andre gjør. 

Uansett, dette forsøket på å skjelne mellom partiene kriminalomsorgspolitikk kan verken belegges empirisk eller på annen evidensbasert grunnlag. Poenget er mer å få til en diskusjon om det eksisterer noen grunnleggende forskjeller disse partiene mellom, i synet på humanitet, på enkeltindividets ansvar, og på samfunnets ansvar for den enkeltes liv og levnet - i et kriminalpolitisk perspektiv.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Uten Gud i Guds hus
av
Linn Stalsberg
18 dager siden / 2572 visninger
Den avgjørende barmhjertigheten
av
Ingebjørg Nesheim
17 dager siden / 2295 visninger
KrF svikter den kristne presse
av
Vårt Land
13 dager siden / 2236 visninger
Fløyene på Kirkemøtet
av
Vårt Land
27 dager siden / 2109 visninger
Kirkenes framtid
av
Berit Hustad Nilsen
11 dager siden / 1952 visninger
Unnfallenhet er ikke en dyd
av
Hilde Frafjord Johnson
17 dager siden / 1477 visninger
Når pressen svikter
av
Vårt Land
27 dager siden / 1437 visninger
Sjamanen, prinsessen og premissene
av
Vidar Mæland Bakke
13 dager siden / 1426 visninger
Menn uten make
av
Vårt Land
21 dager siden / 1171 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere