Spaltist Berit Hustad Nilsen

Styreleder og 
informasjonsansvarlig 
i BCC

#metoo og oss selv

Samfunnets store mellommenneskelige problemer finnes i oss selv, i vår hverdag, i vårt eget liv, bare i en mindre skala.

Publisert: 18. mar 2019

«Her i huset er det faktisk ikke greit å banne» hørte jeg fra sofaen på stua. Sønnen min satt og spilte med en skolekamerat, som akkurat hadde lirt av seg noen kraftige gloser. 

Jeg måtte smile litt for meg selv, men kjente samtidig en glede over at han våget å stå for det som alltid har vært en regel hos oss. En banal regel kanskje, men å starte med det enkle og forklare hvorfor, har vært en fin inngangsport til å ta opp de mer krevende utfordringene. 

 Enige, men...

Nå står debatten blant annet om språk og praksis i skolegården. Alle er enige om at det ikke er greit at barn og unge snakker til hverandre på en måte som både sårer og nedverdiger. Alle er enige om at de ikke skal invadere andres intimgrenser og tråkke over usynlige linjer. 

Men hvordan klarer vi å lære barna og ungdommene våre å skille mellom rett og galt slik at de selv utvikler god dømmekraft?

 Reagerer

Tre unge jenter fortalte nylig om sin hverdag. Både jenter og gutter har skrevet innlegg i Aftenpostens SiD-spalte, de hever stemmen for å få endring. Skoledagen preges av nedsettende seksuelle bemerkninger og grenseoverskridende adferd fra medelever. 

Nå tar de affære. De ønsker at både elever, foreldre og lærere skal ta problemet på alvor.

 Sanners løsning

I Stortingets spørretime langer kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) ut mot lærerne med hjemmel i både opplæringslov og læreplaner: Det er skolelederes ansvar, og lærerne må gå foran med et godt eksempel når det gjelder etiske prinsipp og regler. 

Men hva med politikerne selv? De har et særlig ansvar for å være gode forbilder for landets ungdom. #metoo-kampanjen viste med all tydelighet at voksne politikere som absolutt bør vite bedre, faller for fristelsen til å ta seg til rette ovenfor unge jenter eller gutter. Likevel vil de tilbake til makten, de vil styre landet. Hvilke holdninger, hvilket ansvar og hvilke rollemodeller er dette for ungdommen som vokser opp? 

 I en mindre skala

Samfunnets store mellommenneskelige problemer finnes i oss selv, i vår hverdag, i vårt eget liv, bare i en mindre skala. Hva gjør vi – personlig – når noe ikke tåler dagens lys? I min barndom hørte vi om å ha livet i lyset. Uttrykket er fortsatt treffende. 

Hvis vi skal være gode rollemodeller for ungdommene våre, så må vi ha vårt liv i lyset. Vi må kunne si til våre barn, våre elever eller til de som stemmer på oss: Gjør som jeg! 

Det gjorde apostelen Paulus, derfor var han en troverdig misjonær som fremdeles har en appell. Når du sier «et Pauli ord», da sier du det som det er, og lyset settes i staken. 

 Et Pauli ord

Vi kan ikke være så feige og utydelige at vi ikke våger å sette etiske grenser. Barna våre må lære seg å si ifra, å utvikle seg til selvstendige individ som vet hvor grensene går, både hos seg selv og andre. De må også få lære hva som er greit, og hva som ikke er greit å si til sine medelever. Hvis vi foreldre ikke tar dette ansvaret gjør vi dem en stor urett. 

Hjemme i sofakroken kan vi alle sitte og se nikkende til galskapen når samfunnsproblemer blåses opp i media. Men både lærere, politikere, foreldre, kristne ledere, ja alle som jobber med og for barn og ungdom har et ansvar her. Ungdommene våre trenger rollemodeller. 

Det handler om å våge å si at det faktisk er forskjell på det onde og det gode, om å gi dem et Pauli ord iblant, men også om å vise med vårt eget liv at det vi gjør tåler dagens lys. Slik kan vi kan ruste ungdommene våre til voksenlivet.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere