Kåre Kvangarsnes

23

Kirkens budskap under globalismens tegn.

Noen frimodige ytringer sett i lys av de store verdenskirkers vei mot en falsk kristendom ledet av bispekollegiene og Pavekirken i fellesskap.

Publisert: 14. mar 2019

Kirken er på vei til å bli en religiøs budbringer av globalismens utopier og "herligheter" som redningsplanke for menneskeheten og jordens snarlige undergang. Mer enn noe annet budskap er det dette budskapet som skal berge og frelse menneskeheten,  men  især den skyldige og mest syndige  delen av den- vi som lever i Vesten.

Det er i grove trekk 3 hovedkomponenter i Kirkens budskap:

-FN og EU er de entiteter som støtter opp og arbeider for nasjonene og menneskets beste. Under disse institusjonenes styring og direktiver vil vi best kunne oppnå fred og velstand og ta vare på Jorden. 

 - Innvandring og migrasjon er Vestens ansvar. Gjennom arbeid for å ha en    mest mulig liberal migrasjon og innvandringspolitikk kan kristne gå foran    og få vist Jesu nestekjærlighet i praksis. Dette er noe vi skylder å gjøre hvis vi skal kunne si oss å være lydige og moralsk høyverdige  kristne. Å tenke på negative konsekvenser er uetisk og egoistisk. 

-Opplyse om og følge opp klimahysterikernes dommedagsprofetier om den globale  oppvarming og bruke talerstolene og media  til å oppfordre myndigheter og den enkelte kristne til å handle og legge om sin livstil  tråd med  den CO-2 - alarmismen som de promoterer.

Disse tre "dogmer" er de bærende dogmer for kirkens arbeid nå under globalismens tid. 

I tillegg nevnes av og til evangeliet. Som egentlig er å forstå og ta i mot evangeliet pluss ingenting. Altså "all religions ende". Men kun frelse i det en annen person, Jesus, har gjort for oss. Guds Nåde.

Traurige greier dette evangeliet. Ikke noe jeg kan gjøre meg til av.... Ikke dåp, ikke kirkegang, ikke klimahysteri, donasjoner til de fattige , ikke hva jeg unnlot å gjøre eller det jeg gjorde, ikke   faste , ikke salmesang og under, ikke ... . Men bare dette ene: Evangeliet i tro. 

   

    

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere