Maria Elisabeth Selbekk

4

Vi reagerer på abortparolen

Mange av årets paroler i 8. mars-toget er viktige kvinnesaker. Men hvorfor skal en utvidelse av abortloven være hovedsak?

Publisert: 11. mar 2019

Midt under abortdebatten i høst gikk tusener av norske kvinner i tog med krav om ikke å røre abortloven. Fredag gikk kvinner over hele Norge i 8. mars-tog under hovedparolen: «Forsvar selvbestemt abort – fjern nemndene», altså å utvide den abortloven de ropte for å bevare i november. Norske kvinner bruker dermed kvinnedagen på å marsjere for å kunne ta abort fram til nesten halvgått svangerskap, noe vi i Menneskeverd reagerer sterkt på.


Splitter kvinner

For valget om abort som hovedparole splitter kvinner fremfor å forene dem. En spørreundersøkelse utført i høst viser at over halvparten av Norges befolking ikke ønsker en utvidelse av abortloven, men likevel velger 8. mars-komiteen at dette er et krav kvinner skal marsjene for på kvinnedagen. Men hvorfor skal vi åpne opp til uke 18 når 90 prosent av abortene som skjer i dag utføres før uke 9? Det er nærliggende å anta at den store begrunnelsen for å åpne opp til uke 18 er at kvinner så lenge som mulig enkelt skal ha mulighet til å velge bort de barna som er annerledes eller syke. Annerledesbarna vil med andre ord få et mye svakere rettsvern.

For fjerner man nemndene, så tar man bort den lille bufferen og vernet fosteret har i dagens lov, og overlater et svært viktig og vanskelig valg til kvinnen alene. Men det er ikke alltid slik at kvinner sitter på tilstrekkelig informasjon om fosteret til alene å avgjøre om hun vil bære det fram eller ikke. Den informasjonen kvinner får kan være både mangelfull og utilstrekkelig for å si noe om hva som venter henne. Uten hjelp, samtale og støtte fra legene i nemnden, er det vanskelig å vite hva ulike indikasjoner kan bety. Og det er heller ikke alle som vet nøyaktig hva en senabort innebærer.


Retorikk fra 70-tallet

Vi ønsker en debatt hvor man anerkjenner den informasjonen vi har i 2019. Dagen debatt om abort hadde vært tjent med at vi fremhever den informasjonen vi i dag har som vi ikke hadde for 40 år siden. I stedet for å henge seg fast i retorikk fra 70-tallet, må vi heller ta på alvor den kunnskapen, informasjonen og teknologien vi har i dag og la det få konsekvenser for hvordan vi ser på det ufødte liv. Vi vet mye mer om dette lille barnet i dag enn for noen tiår siden, og en opplyst debatt om abort hadde tjent alle parter.

Mange av årets paroler i 8. mars-toget er viktige kvinnesaker. Men hvorfor skal en utvidelse av abortloven være hovedsak? Hvorfor er det blitt slik at det å kunne ta livet av en tvilling er blitt en kvinnesak? Eller at det er verdt å gå i tog for fri abort så lenge som mulig?

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere