Lederartikkel Vårt Land

Tilslørende om nærområdene

Kan impulsen til å hjelpe «der de er» også være styrt av bekvemmelighetshensyn?

Publisert: 6. mar 2019

Stortingets kommunalkomité har nettopp vært på reise til Libanon og Jordan. De to landene huser til sammen tre millioner syriske krigsflyktninger. Vel hjemme uttalte Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Engen-Helgheim, at «for den summen vi bruker på 500 kvoteflyktninger til Norge, kunne vi heller hjulpet 760.000 flyktninger i Norge» (Vårt Land 6. mars). Til grunn for regnestykket la han «livsløpskostnader» slik Brochmann 2-utvalget definerer dem, anslagsvis åtte millioner per hode.

«Verdenssamfunnet kan ikke overlate ansvaret for framtida til disse flyktningene til Libanon og Jordan. Derfor må Norge bruke penger her framfor å hente syriske flyktninger til Norge som kvoteflyktninger», fortsatte han, og la til at hans eget regnestykke «sjokkerte» ham.

Vi følger Engen-Helgheim et stykke på vei. Matematikken får stå for hans regning, men det å sikre mest mulig «avkastning» per bistandskrone er i utgangspunktet et godt prinsipp.

Men argumentet om å hjelpe i nærområdene kan tilsløre like mye som det avdekker. Dels fordi «nærområdene» er et relativt begrep. Visst ligger Libanon og Jordan nærmere Syria i luftlinje enn det Norge gjør, men det gjør ikke at krigsflyktningene er noe mindre på flukt av den grunn. De er like lite «hjemme» i en provisorisk teltleir i Azraq som de er på Kyrksæterøra.

Videre har det å skrive ut en sjekk til «nærområdene» et innslag av nettopp den ansvarsfraskrivelsen og omgåelsen som den samme Engen-Helgheim advarer mot. For hvem er det vi kjøper fri - egentlig? Handler det også litt om at vi skal få slippe? Dette er nærområdenes fristelse og det moralske spørsmålet vi skylder å stille oss selv og hverandre: Kan impulsen til å hjelpe «der de er» også være styrt av bekvemmelighetshensyn?

Svaret er ikke gitt, og nettopp derfor kan ikke spørsmålet om antall kvoteflyktninger reduseres til en regneoppgave. Slik det heller ikke bare er en politisk avveining. Vel så mye er det en moralsk test.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har bedt oss om å ta imot 5.000 kvoteflyktninger årlig. For inneværende år ligger vi på 3.000. Så får Stortingets kommunalkomité og hver og en av oss vurdere om vi har passert testen eller ikke.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere