Fredrik Hope

8

Verdisynstvang og multikulturalisme

I et samfunn hvor foreldre kanskje mer enn noen gang lar sine personlige valg og ideologier styre barnas hverdag, sikter andre seg inn på å problematisere konservative religiøses trosfrihet.

Publisert: 27. feb 2019

Norske barns frihet til å gjøre egne valg

    Hjelpekilden kom nylig ut med sitt veiledningshefte om utfordringer barn i strenge religiøse miljøer møter, hvor det fokuseres på den negative effekten av sosial kontroll og skremmende retorikk. Men hvordan skiller dette, som disse barna opplever, seg fra hva andre "normale" barn møter i dagens samfunn?

    Blant norske barn finner vi dem som lever vegansk, andre betales store summer av sine foreldre for å prestere på skole og i idrett. De demonstrerer mot pelsoppdrett, går i fakkeltog for å markere kvinners rett til selvbestemt abort og kjemper for ulvens rett til å leve. Noen har klima og miljø på dagsordenen rundt frokostbordet, andre er for en mer liberal innvandringspolitikk, ja det er til og med barn som skifter kjønn og seksualitet. Alt dette gjør altså norske barn ut av egen fri vilje, etter en nøye drøfting av de ulike alternativer som upartisk presenteres for dem hjemme og i skolen. Eller kan det tenkes at foreldres, skoles og storsamfunnets kontrollerende kefter styrer barna til sine valg?

    I det samme samfunnet som verdsetter individualitet og selvbestemmelse ser vi jøders og muslimers omskjæring av guttebarn, og deres religiøse rett til forskjellsbehandling mellom kvinner og menn heies frem som trosfrihet og multikultur. Hva skjedde med retten til å gjøre egne valg fri fra sosial kontroll? Ja vi som nasjon er til og med så tolerante at vi driver handel med land som mener offentlig avstraffelse, tortur og henrettelse av LHBT personer er akseptabelt.

Helvetesangst

    Men hva med helvetesangsten, er den værre enn angst for klimakrise eller krig? Spørsmålet blir vel egentlig om frykt for evig fortapelse og straff dispensert av en hevngjerrig gud er en legitim frykt for noe virkelig, eller om det universelt må avfeies som ikke mer enn irrasjonell overtro. Hvis vi sidestiller dagens religioners guder med troll, huldra og nøkken er det klart at det kan virke fornuftstridig å snakke med barn om den evige fortapelse som venter dem som ikke gjør som guddommen befaler (vi snakker jo åpent med barna våre om de faktiske farer naturen byr på, uten å mytifisere disse). På en annen side kan frykten tenkes å være legitimt om overmenneskelige trusler oppfattes på samme måte som klimatrusler, som i det følgende eksempelet: “Om vi ikke overbeviser verdens befolkning om klimakrisen kommer milliarder av mennesker til å dø” - “Om vi ikke forkynner vårt religiøse budskap til alle jordens mennesker kommer milliarder til å dø”. 

    Det er klart at utbrytere fra strenge religiøse samfunn vil se på den frykten de bærer med seg som et overgrep, hvis de overbevises om at den er basert på løgn og overtro. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
26 dager siden / 8366 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
27 dager siden / 6320 visninger
10 grunner for ikke å delta i Pride-parader
av
Øivind Benestad
rundt 1 måned siden / 5234 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
21 dager siden / 3367 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
16 dager siden / 2646 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
24 dager siden / 2165 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
12 dager siden / 1985 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
10 dager siden / 1739 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
14 dager siden / 1714 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
10 dager siden / 1570 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere