Lars Erik Lyngdal

3

Å være bare prinsipiell holder ikke

Når motstandere av abortloven ikke vil være konkrete, men bare prinsipielle, fraskriver de seg ansvar og overlater ubehaget til oss andre som heller ikke liker abort.

Publisert: 23. feb 2019

Espen Ottosen sier i VL 19.02 som svar på Alf Gjøsunds tidligere innlegg, at han "ikke sitter med et konkret lovforslag" og at kristne ledere bør vokte seg for å gå dypt inn i pragmatiske og juridiske diskusjoner om hva slags abortlov som er realistisk". Han mener at kirkeledere først og fremst skal argumentere prinsipielt og holde fram menneskeverdet.

Nettopp dette er noe av problemet med lovmotstandernes ståsted. De vil ikke være konkrete. De vil unngå å komme fram med et konkret alternativ til dagens ordning. De vil bare være prinsipielle. 

En slags feighet

Selvfølgelig kan de være konkrete hvis de vil. Selvfølgelig kan de eventuelt innhente juridisk bistand til å formulere sine forslag i en realistisk form. Hvis man ikke vil gjøre dette, er det etter mitt syn en slags feighet. Det blir å overlate ansvaret for å finne løsninger til oss andre som også ser på abort som noe uønsket, men som likevel erkjenner at vi må ha en lov og aksepterer den vi har. Tross alt.

Når man prinsipielt løfter fram menneskeverdet, når vern om det ufødte liv løftes fram, når fosterets rettsløshet løftes fram, stikker det i hjertet på de aller fleste av oss. Igjen føler vi sterkt at abort er noe uønsket. Likevel er det noen ganger nødvendig. De aller, aller fleste er enige om det. Derfor trenger vi en lov som bl.a. sier noe om NÅR, under HVILKE BETINGELSER og om HVEM som skal ta avgjørelsen. Som biskopene sier, "Et samfunn med legal adgang til abort er et bedre samfunn enn et samfunn uten slik adgang".

Nå har vi en lov som er et kompromiss mellom en rekke ulike hensyn. Den er ikke perfekt, og jeg respekterer selvsagt at noen ikke er enige i den. Men da må jeg kunne forvente at motstanderne av den kan være rimelig tydelige på hva de vil endre. Til hva? Jeg forventer i alle fall skisser og utkast til endringer og alternativer. Jeg kan ikke godta at de bare vil være prinsipielle. Det blir for enkelt. Altfor enkelt.

Hvem skal ta beslutningen?

Er kristne ledere og andre uenige i dagens lov, må de si hva de vil forandre. Vil de frata kvinnene det endelige ord, så må de våge å si det. Dersom de ønsker at nemder skal ta beslutningen, må det sies tydelig og konkret. Dersom man mener at 12. uke er for sent, må et annet tidspunkt foreslås. Dersom man mener at grunner for å ta abort skal være færre og strengere, må det konkretiseres. Dersom de mener at fosterets rettsvern må heves, må det sies hvordan det kan gjøres. 

Ikke å ville konkretisere, er å få oss andre til å sitte igjen med ansvaret og smerten. Å bare snakke prinsipielt er egentlig å stikke seg unna det vanskeligste, nemlig det å omsette det prinsipielle til noe praktisk gjennomførbart. Et etisk dilemma må håndteres, og da holder det ikke å bare holde fanen høyt.  

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
7 dager siden / 4994 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
18 dager siden / 4756 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 2620 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
23 dager siden / 2310 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
21 dager siden / 1796 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
8 dager siden / 1760 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
20 dager siden / 1516 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
13 dager siden / 1376 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
12 dager siden / 1305 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
2 dager siden / 1208 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere