Åke Dalin

8

Vis fram en alternativ abortlov

La oss få et helhetlig forslag til ny abortlov. Kanskje det kunne bidra til den «gode dialog» som nå biskopene etterlyser.

Publisert: 21. feb 2019  /  203 visninger.

Når Alf Gjøsund ber Espen Ottosen om å være mer konkret om et alternativ til dagens abortlov, innrømmer Ottosen i Vårt Land 19. februar at han ikke sitter klar med dette.

Greit nok, men hadde ikke et slikt alternativ vært fruktbart i debatten? Da ville vi sett klarere hvilke konkrete løsninger Ottosen og hans meningsfeller har på de dilemmaer som heller ikke han kommer utenom. Han må for eksempel ta standpunkt i situasjoner der bare ett av livene (mors eller fosterets) kan reddes. Han må ta standpunkt til om kvinnen i det hele tatt skal ha innflytelse ved avgjørelse om abort.

Alternativ abortlov. 

Men Kristelig Folkeparti har vel laget en alternativ abortlov? Kanskje det, men jeg har ikke funnet denne lovteksten. På KrFs nettsider er det sidevis med programtekst, men ikke en alternativ abortlov. Vi finner sterke markeringer om Retten til liv, Menneskeverd i alle livets faser, Nei til fosterreduksjon osv. Om alternativ abortlov sier KrF:

«KrF vil erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer livsrett for ufødt liv og tydeliggjør fosterets egenverdi som menneske. KrF vil ikke tilbake til det gamle nemndsystemet, men vil at en ny lov skal legge fosterets rett til liv til grunn, og at avgjørelser knyttet til liv og helse tas i dialog mellom pasient og lege. Dette fjerner ikke alle etiske dilemmaer. Det vil, uansett hvilken lov vi har, oppstå vanskelige
avveininger som må løses i dialog mellom helsepersonell og den enkelte. KrF ønsker imidlertid ikke en debatt der unntakene blir avgjørende for helheten.

Selv om KrFs primærstandpunkt er å endre hele lovgivningen, arbeider vi også for endringer innenfor dagens lovgivning. Siden loven har eksistert tilnærmet uendret siden den kom, trenger samfunnet en aktualisert og fordomsfri debatt om abortloven og dens funksjon i vår tid, på tvers av ulike primærstandpunkt.»

Kvinnen eller legen?

Partiet skisserer sine holdninger til abortspørsmålet, men forteller oss ikke hvilke dilemmaer som skal løses konkret i lovgivingen og hva som overlates til «dialog mellom pasient og lege». Hvem konkluderer denne dialogen? Kvinnen eller legen?

Denne uken har Regjeringen lagt fram sitt forslag til endring av abortloven om fosterreduksjon, utkast til lovtekst og regler for praktiseringen av loven på dette området. Her vil skillelinjene trolig komme klart fram, og det er positivt. La oss få et helhetlig forslag til ny lov. Kanskje det kunne bidra til den «gode dialog» som nå biskopene etterlyser.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ditt ubotferdige hjerte
av
Håvard Nyhus
27 dager siden / 2693 visninger
Uten skam
av
Liv Osnes Dalbakken
16 dager siden / 2527 visninger
Før døden skiller oss ad
av
Ingrid Nyhus
9 dager siden / 2335 visninger
Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
3 dager siden / 2122 visninger
#metoo og oss selv
av
Berit Hustad Nilsen
5 dager siden / 1512 visninger
Uttalelsen er et veiskille
av
Gyrid Gunnes
30 dager siden / 1460 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere