Fredrik Hope

9

Små sko, stor tro - Lett å misforstå?

Hjelpekilden har nylig sendt ut heftet "Små sko, stor tro" hvor de ønsker å veilede personell som jobber med barn til å oppdage brudd på barns rettigheter i strenge religiøse miljøer - Er den ensidige fremstillingen berettiget eller åpner det for misforståelser?

Publisert: 20. feb 2019

Små sko, stor tro

Hjelpekilden, som blant annet beskriver seg selv som en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til personer i problematiske religiøse bruddprosesser, har nylig sendt ut to hefter som skal opplyse barn, lærere, helsepersonell og barnevernspersonell om barns rettigheter i møte med strenge religiøse miljøer. I disse heftene tas det med sitater og fortellinger fra unge utbrytere med en streng religiøs oppvekst bak seg. Det vil være “Små sko, stor tro”, et hefte rettet mot dem som møter barn fra slike trossamfunn, jeg kommer til å fokusere på i det følgende. 

Gode hensikter

Først vil jeg si at jeg tror hensikten med disse heftene bare er god, og at formålet med å hjelpe barn som opplever overgrep og tvang, så vel som å opplyse om deres rettigheter knyttet til barnekonvensjonen er meget viktig. Men hva jeg ikke kan unnlate å legge merke til når jeg leser gjennom “Små sko, stor tro” er den ensidig negative vinklingen av tema som svært mange trossamfunn vil oppfatte som en del av sin lære. Fortapelse og synd er ikke forbeholdt de ekstremt religiøse, selv om de kanskje ikke er så hyppig omtalt i de mer liberale miljøer som det var noen tiår tilbake, er de fremdeles sentrale tema. Dessverre så finner jeg det lett å misforstå Hjelpekildens hefte som at all slik lære bør forstås som psykisk vold når barn eksponeres for denne. Og for en leser som måtte sitte inne med en forutinntatt mening om konservative religiøse oppfatninger vil jo dette kunne tenkes å underbygge fordommer istedenfor å oppløse dem. 

Menigheten og verden

Hilde Langvann, daglig leder i Hjelpekilden siteres i Vårt Land 18. Februar med følgende utsagn “ [...] Dette gjelder miljøer med et spesifikt verdensbilde, der verden utenfor blir beskrevet som farlig. Da går det for langt, for da går det på bekostning av barnas rettigheter.” Noe jeg igjen tror er godt ment og viser til ekstreme miljøer, men her burde det kanskje presiseres videre at en forestilling om verden på den ene siden og fellesskapet av de troende på den andre er er en nokså grunnleggende tanke i svært mange trossamfunn. 

Bekymret for misforståelse

Min bekymring er altså knyttet til at disse veiledende heftene som sendes ut til personer som jobber med barn i all hovedsak består av fortellinger fra utbrytere av strenge religiøse trossamfunn uten noen videre nyansering. For det er jo ikke gitt at leser har den kompetanse og innsikt som er nødvendig for å skille ekstrem fra normal når det fremstilles slik som Hjelpekilden har valgt å gjøre det. En mer balansert fremstilling tror jeg ville hjulpet å tydeliggjøre hvilke barn som trenger hjelp.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere