Ole Jakob Warlo

7

Overformynderi de lux

At Helsedirektoratet skal diktere frie individer til å bestemme hvordan de skal leve sine liv, er et overtramp som ikke kan ignoreres. Frihetselskere bør stå opp på barrikadene og slåss mot dagens formynderstat.

Publisert: 19. feb 2019

I Nettavisen den 19 februar sier Helsedirektoratet at de blant annet ønsker å forby smak i snus. Grunnen er åpenbar. Staten vil at færre nordmenn skal begynne med tobakk, og tror derfor reguleringer vil hjelpe. Det viser seg å være det stikk motsatte. Da helseminister, Bent Høie innførte standardbokser på snus var formålet å få en slutt på snusbruken blant nordmenn. Trenden har ikke gått Høies og byråkratenes vei. Tvert imot har snussalget økt med 6,5 prosent etter at de såkalte ”standardboksene”  ble tatt i bruk. 

Beslaglegger markedsfriheten.

Å drive med en bevisst form for politikk for å hindre økt bruk av et bestemt objekt, er å misbruke statens legitimitet. At staten blant annet beslaglegger markedsfriheten til tobakkselskapene er et grovt brudd på sentrale eiendomsrettigheter. Det burde være en selvfølge at tobakkselskapene får selge sine snusbokser i fred, i et fritt land. 

Som et borgerlig parti burde også Høyre vite bedre, med helseministeren i spissen. Spørsmålet om hva statens innblanding i enkeltindividets liv skal være, bør det bli en offentlig debatt på. For hva er egentlig poenget med at Helsedirektoratet skal fortelle oss individer hvordan vi skal leve våre liv? 

Opp til oss. 

Er det ikke opp til oss selv å bestemme hvordan vi vil leve livet vårt? Statlig innblanding for å hindre økt tobakksbruk er ikke noe vi frihetselskere kan la gå forbi. Vi må derfor daglig påminne politikere og byråkrater på at de må begynne å sette grenser for politikk. En kan stille seg spørsmålet om hva neste forbud blir? Forbud mot smågodt, fordi det kan skape fedme?

For FpU er sannheten en konsekvens av en sann oppfatning og viten. Vi ønsker ikke å forby tobakk og vi vil la markedsfriheten trosse byråkratenes ønske om et tobakksfritt Norge. For gjennom friheten vil enkeltindividet være i stand til å ta selvstendige avgjørelser som den selv vinner på, i det lange løp.

Ole Jakob Warlo

Formann i Oslo Vest FpU

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3303 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2425 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2362 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2355 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1812 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1641 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1494 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere