Jens Brun-Pedersen

39

Ikke automatisk «tilhørige»

Publisert: 17. feb 2019

Signalene om et bredt livssynsforlik når en helhetlig lov skal vedtas til våren, lover godt. Vi håper politikerne ikke går tilbake på endringene i Folkeregisterloven som sørget for at Den norske kirke (Dnk) ikke lenger automatisk mottar meldinger om nyfødte og deres foreldre.

Registreringen av udøpte barn har skjedd uten at foreldrene har bedt om det, og uten at det gis noen melding om at registreringen har skjedd. De udøpte, tilhørige barna blir stående oppført i kirkens medlemsregister til de fyller 18 år.

Over 130.000 udøpte barn står registrert som såkalt tilhørige i kirkens medlemsregister. Det er ikke få ganger foreldre har gitt uttrykk for stor irritasjon fordi de finner barna sine oppført som tilhørige Dnk uten at dåp har forekommet. Det blir nok ikke færre reaksjoner framover i takt med det økende antallet kirkemedlemmer som velger ikke å døpe barna sine.

Det er en økende bevissthet rundt barnas personvern blant moderne foreldre. Stadig flere synes det er viktig at medlemskap i noe så følsomt som et livssynssamfunn, bør være basert på aktiv innmelding – enten av barna selv etter fylte 15 år eller gjennom foreldres valg av dåp for sine barn.

Høflig avslå. 

Derfor bør det politiske miljøet høflig avslå anmodningen fra Marit Halvorsen Hougsnæs fra Kirkens Arbeidsgiverforening og Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet når de ber om å få tilbake den nattlige oversendingen fra Folkeregisteret med opplysninger om alle nyfødte i Norge siste døgn (Vårt Land, 8. februar).

I firepartiregjeringens politiske plattform varsles det «en forbedring av tilhørighetsordningen». Vi vil tro at Datatilsynet vil ha et ord med i laget dersom Folkeregisterloven skal endres så snart etter den siste endringen fra 1. oktober i fjor. At Den norske kirke skal være de første utenom familien som får vite om familieforøkelser, er ikke i tråd med en livssynsfrihet basert på menneskerettslig tenkning.

Foreldre flest kjenner ikke til denne ordningen, og tror at når de ikke døper barna sine, så har de heller ikke et forhold til kirken. Kirken sender heller ingen informasjon til de foresatte om at barna deres har blitt oppført i kirkens manntall. Slik uforskammethet kan lett fjernes dersom kravet blir at foreldre som ønsker oppføring av sitt barn, selv melder fra om det til Den norske kirke.

Bør opphøre. 

Praksisen med at udøpte barn automatisk oppføres som tilhørige i Dnk dersom bare en av foreldrene er medlemmer der, bør opphøre. Vi er glade for at det finnes folk i kirken som er enige med oss i at ett trossamfunn ikke skal kunne trumfe andre.

Aktivt samtykke må være standarden på livssynsområdet i det moderne Norge. Det har vi tro på at regjeringen og opposisjonen også kan enes om når et bredt forlik forhåpentligvis skal inngås. 

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere