Karl Øyvind Jordell

158

Energibruk i oljebispedømmet

Rogalendingenes stridbarhet bør ikke få prege kirkelivet i resten av landet.

Publisert: 14. feb 2019

Etter meningsutvekslingen som fulgte sjefredaktørens svært lite rimelige tolkning av min kommentar til bispeutnevnelsen i Stavanger, der han gjorde tilregnelighet til en hovedsak, kan det være tid til en siste kommentar til selve saken.

Utgangpunktet er Aanos bekymring for at bispeutnevnelser tapper kirken for energi. Etter mitt skjønn er dette et mildt nærsynt standpunkt. For å støtte min hukommelse har jeg sjekket litt på nettet, og fått bekreftet at sist gang det var uro av en viss størrelsesorden ved en bispeutnevnelse, var det i Nord-Hålogaland i 2014, hvor kriteriene samisk og kjønn sto mot hverandre. På tilsvarende måte som sjefredaktøren, i lys av overskriften, lett kunne leses som at han mente Åpen folkekirke ville gjøre ‘rent bord’, noe som er uhistorisk med hensyn til hvordan de samlede utnevningene har vært, er Aanos bekymring for energibruk ugeografisk. I denne type saker kan det være lurt ikke bare å se på den aktuelle saken, men se bakover, og rundt seg.

Hva angår oljebispedømmet er det også verdt å huske at dette bispedømmet er atypisk i to henseender. Dette var det eneste bispedømme hvor Åpen folkekirke ikke stilte liste sist, slik at det bare forelå en enkelt liste. Og Stavanger var ett av fire bispedømmer hvor velgerne bare fikk anledning til å velge fire av sju representanter. Det er dermed primært den indre krets i menighetene som er representert i bispedømmerådet.

Jeg har vært forbauset over at flere aktører, bl a Tor Jørgensen, har tatt til orde for dirkete valg av biskop, mindre enn ett år etter at Kirkemøtet avviste dette.  Med referanse til Husebys betoning (VL 14.2.) av at vi ikke har ‘bispevalg’ men rådgivende avstemninger, minner jeg på nytt om at både leder og nestleder i Stavanger bispedømmeråd stemte for direkte valg, og kan oppfattes som å ha benyttet utnevningssaken som oppstart til omkamp.

Men det er altså stort sett bare i Stavanger man får sterk strid om bispeutnevnelser. Rogalendingenes stridbarhet bør ikke få prege kirkelivet i resten av landet.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
25 dager siden / 5661 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
23 dager siden / 3748 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
24 dager siden / 1361 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1262 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
10 dager siden / 1232 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
9 dager siden / 1188 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
8 dager siden / 1161 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
19 dager siden / 1148 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere