Harald Nes

1

Prøvesteinen er hvordan makten brukes

Publisert: 12. feb 2019.

Leder av Kirkerådet ga 8. februar i Vårt Land svar til Stavanger bispedømmeråds respons etter siste bispevalg. Ut over ­fokus mot hvem som ble valgt, er de fleste i ­etterkant mest opprørt over prosess: Hva skjedde egentlig?

Når en viktig samfunnsavgjørelse er tatt, er det sjelden gunstig om folket i ettertid spør seg: Hva skjedde, hvordan skjedde egentlig dette?

Enkelte prosesser er lukkede, og ingen forventer innsyn til prosess: Når hvit røyk stiger fra Det sisxtinske kapell, vet alle at ny pave er valgt, men ikke hvordan.

Når en politisk beslutning tas, ­eksempelvis om oljeboring i en region, er prosessen åpen og transparent, og alle forventer det. Det meste skjer for åpen scene, det er åpenbart hvem som er for de ulike alternativene, og hvorfor. Også om de kan påvirkes, om de snur etter nye argumenter etc.

Kirkerådet har makt, valgt på lovlig vis. Prøvesteinen er ikke om det har makt, men hvordan den brukes. Her er det åpenbart sprik mellom forventet åpen lyttende ­prosess, og måten beslutningene tas på. Makt som brukes kontant med lite ­begrunnelse, skaper mistillit, og sår tvil om motivene.

En kirke styrt av maktkamp mellom p­artier med ulike agendaer er nok ikke den formen de fleste daglige brukere av kirken finner formålstjenlig.

Leder i gruppen Åpen folkekirke uttaler nå: «Vi er i posisjon og det er vi som styrer. Nå må vi vise hva vi har fått til.»

Den holdningen vil mange mene et tegn i feil retning.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere