Gerard Oord

5

Kvalitetssikring av bibeloversettelse Bibel 2011

Takk for oppfordring til innspill Hans-Olav Mørk og takk for at det nå gis mulighet til å komme med innspill til den nye bibeloversettelse.

Publisert: 12. feb 2019

Utviklingen vi har sett i den senere tid når det gjelder bibeloversettelser er ikke bare positiv.  Du skriver: "En bibeloversettelse skal ikke overstyres av kirkelig dogmatikk og tradisjon". Men det er akkurat det som har skjedd i de siste årene og det med dramatiske følger. Jeg tenker spesielt på det greske ordet "sarx" som i flere hundre år er blitt oversatt med "kjød".  Brukt i Bibelen betegner ordet ofte menneskets falne natur. Bare noen få ganger er sarx brukt i trang, bokstavelig mening, kropp, legeme eller kjøtt og blod, men langt flere ganger i N.T. i betydningen av menneskets falne natur. Bibelens forfattere benytter ordet kjød for å vise oss kontrasten mellom syndig, fallen og det åndelige.

Det alarmerende som skjer i vår tid er at i de fleste nyere bibeloversettelser er ordet "kjød" blitt erstattet med "legeme", "kropp" eller "kjøtt og blod". Noen av nøkkelversene i denne sammenhengen er Rom 8, 3 , 1 Peter 4,1, 1. Joh 4, 1-3. og  1 Tim 3, 16 med mange flere. Hvis vi i disse skriftstedene skulle oversette "sarx" med kropp, legeme eller kjøtt ville det teologiske budskapet bli helt meningsløst, som 1 Peter 4, 1 hvor det nå sies at man ved å lide i legemet blir ferdig med synden. Det er absurd.

Det vi ser er at det gjøres iherdige forsøk på å tilpasse Guds Ord til Augustins doktriner om at Jesus var lik Adam før fallet. Da passer det for eksempel dårlig med den tidligere ordlyden i 1 Pet 4, 1 . Da nu Kristus har lidt i kjødet, så væbne dere med den samme tanke osv. Uttrykket  "å lide i kjødet" peker på at Jesus hadde en fallen natur, noe som Augustin benekter, men som Paulus uttrykkelig støtter opp under. Rom 1, 3 og 2 Tim 2, 7-8.  Spesielt Rom 8, 3 er utsatt for heftige angrep. Dette er et særdeles viktig vers for den rette forståelsen av hvem Jesus var mens Han vandret på jorden. Vi kan nevne flere. Jeg opplever desperate forsøk fra teologer om å bortforklare det faktum at Jesus ble oss lik i alle ting. Hebr. 2,14-18.  Å forandre ordet kjød til legeme, kropp eller kjøtt og blod i forbindelse med Jesu person oppleves som et kraftig angrep på selve grunnvollen i den kristne tro. Den opprinnelige Jesus forsøkes å bli erstattet av en fake Jesus. Augustin plantet en Jesus langt utenfor den falne menneskeslekten inn i historien.

Med tanke på den kommende slekt og Guds ords troverdighet ber jeg innstendig om at man stanser denne fatale utviklingen. En bibeloversettelse skal ikke overstyres av kirkelig dogmatikk og tradisjon! Det er en stor synd. Her trenges det et opprydningsarbeidet. Hvis folk gjerne vil tro at Jesus var lik Adam før fallet er det deres sak, men ikke tilpass Guds ord til dette eventyr. Pinsevennen Thoralf Gilbrant, hovedredaktør av studiebibelen skriver: "Det var den falne og syndige menneskeslekt Han gjorde seg til ett med, ikke den fullkomne natur som Adam hadde før fallet, men med vår menneskenatur redusert og fordervet av synden". Hvis dette faktum blir underkjent i bibeloversettelser er vi svært ille ute.  Vi skal heller ikke være blind for den fare at en prøver ut fra et økumenisk perspektiv å harmonisere våre nye bibeloversettelser med den katolske som konsekvent nekter for at Jesus har kommet i kjød. 1 Joh 4,1-3

I tillegg må det settes et spørsmålstegn ved uttalelsen fra Beckmann og Martinsen, som sier at " den sterkeste legitimitet, en oversettelse i dag kan få, er at den er fullt faglig og vitenskapelig holdbar". Hva som ligger i det er vanskelig å forstå, men i alle fall bør en da forlate troen på at Jesu mor fødte en Sønn som var syndfri, mens hun selv hadde en fallen natur. Dette er jo vitenskapelig sett en uholdbar påstand og vitenskapelig sett blir det da også uholdbart å tro at Jesus var lik Adam før fallet , noe som majoriteten av kirkesamfunnene i verden tror. Da bør man slutte å prøve med å tilpasse Bibelen til denne doktrinen.

Til slutt en hilsen fra Luther til bibeloversettere. Han sier "Å nei, å oversette Bibelen er ikke hver manns sak. Til det trenges et rett fromt , trofast, flittig, fryktsomt, kristelig opplyst, erfarent øvet hjerte. Ingen falsk kristen eller sektmaker kan oversette riktig". "Å tolke Bibelen, det kan bare den som kjenner Kristus i troen, Han som er Bibelens Herre og dens egentlige budskap.  Når fortolkerne løper med uvaskede hender og føtter inn i de Hellige Skrifter, og bringer med seg sin menneskelige tilbøyelighet og lar fornuften råde som de selv sier - da faller de uunngåelig i alle slags villfarelser". En tredje hovedbetingelse må da bli at den som oversetter må ha innsikt i Guds frelsesplan. Erfaringene viser at den er det ikke alle som har.

Gerard Oord

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3318 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
27 dager siden / 2429 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
15 dager siden / 2391 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2357 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1814 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1646 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1496 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere