Lederartikkel Vårt Land

En del av løsningen

Det bør ­legges bedre til rette for å ­utnytte jordbruks­områder hvor man kan dyrke ­menneskeføde.

Publisert: 9. feb 2019

«Du blir litt trykt ned i søla», sa storfebonde Leif Ove Sørby til Vårt Land i går. Han kommenterte de stadig tilbakevendende – og svært viktige – debattene om klima og kosthold. Ofte kan de norske bøndene bli urettferdig framstilt i disse diskusjonene: Kyrne deres promper for mye og spiser for mye kraftfôr basert på brasiliansk, regnskogsfiendtlig soya, sies det gjerne. Før man selv går på butikken og kjøper produktene deres.

Les også: En diett fra Eden

EAT-rapporten til Gunhild Stordalen satte fart på kostholdsdebatten igjen i januar, som Vårt Land har skrevet om tidligere. Her ble det lansert et anbefalt daglig kosthold, som blant annet innebar kun 14 gram rødt kjøtt per dag. I dagens Norge spiser vi 114 gram per dag – det er et ganske stort avvik.

Det er lett å forstå at hardtarbeidende bønder kan føle seg nedtrykt av slike rapporter og diskusjonene som følger. Trolig er det få yrkesgrupper i Norge som får dårligere timebetalt, og de har særs ubekvemme arbeidstider. Det er åpenbart at det ikke er pengene alene som driver de fleste av dem. Heller må det være en arbeidsetikk og ønske om å gjøre noe meningsfullt på jorden, kanskje i forlengelsen av en slektstradisjon. Og lite er mer verdifullt enn å lage mat til andre.

Bøndene er ikke en del av problemet, men heller en del av løsningen. Norsk landbruk må i stor grad drive med beitedyr, fordi mye av arealet kun er egnet til dyrking av gress. Norsk landbruk er dessuten preget av høy kompetanse, som fører til bedring i bruk av medisiner og for ­dyrevelferden på mange områder.

Samtidig bør det legges bedre til rette for å utnytte de jordbruksområdene som faktisk kan brukes til å dyrke menneskeføde. «Vi kan sikkert bli mer plantebaserte også her», sa bonden Sørby til oss. Da må det legges til rette for en jordbrukspolitikk som gjør det attraktivt.

Les også: – Norges klimakutt ødelegger regnskog og klima i andre deler av verden

Et viktig argument i jordbruksdebatten er å øke selvbergingsgraden – altså å gjøre oss mer selvforsynte uten å være avhengig av import. Å utnytte mer av landbruket til plantedyrking kan bidra til å bedre selvbergingsgraden. Mat som går rett til mennesket er som kjent langt mer energieffektivt enn den som går via dyret. For å få til dette må vi ha bonden med på laget.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere