Karl Øyvind Jordell

141

Det handler om Vårt Lands journalistikk

Jeg har ikke noe sted antydet at overtramperen ikke er tilregnelig, men stilt spørsmålstegn ved hennes skjønnsomhet.

Publisert: 12. feb 2019

Redaktør Gjøsund tar fram storslegga når han 9. februar hevder at jeg, i et innlegg der jeg kritiserer det eneste overtramp jeg har registrert i debatten om ny biskop i Stavanger, skulle være av den oppfatning at overtramperen ikke er tilregnelig og burde vært beskyttet mot seg selv. Det er en utilbørlig ekspanderende tolkning som ikke har grunnlag i det jeg skrev.    

Et hovedanliggende fra min side var å kritisere to punkter i Vårt Lands dekning 26.1. Mitt hovedinntrykk av dekningen var at man ville sette saken på spissen. Det ene punktet var Gjøsunds eget innlegg, som hadde som overskrift «Gjør Åpen folkekirke rent bord?» Innlegget er neppe blitt lest som primært å dreie seg om hvordan en gruppe tolker utnevnelsen, slik Gjøsund hevder 9.2. Anførselen om andres tolkning fremkommer først langt nede i artikkelen. Leserne vil legge til grunn at overskriften viser til det han selv mener. Jeg pekte på at Kirkerådet ikke bare har utnevnt liberale biskoper, og dermed ikke kan oppfattes som å ville gjøre «rent bord».

Det andre var intervjuet med en aktør som hadde formulert seg spenstig («Rå maktarroganse») på sin blogg, og som i intervjuet fremmet en negativ og spekulativ påstand om hvordan andre, blant annet bispedømmeråd og biskoper, hadde vurdert Ådnøys innsats som fungerende biskop.

Mitt anliggende var at Vårt Lands redaktør burde unngått en overskrift som ikke hadde dekning i Kirkerådets samlede utnevninger, og at journalisten burde unngått 1) en ukritisk gjengivelse av en kilde som fremmet svært spisse formuleringer, samt 2) fremfor alt unngått kildens svært spekulative synspunkter på andres oppfatninger av Ådnøys kvalifikasjoner. Dette siste kunne ikke tjene noen hensikt enn å ramme henne, så lenge utnevnelsen var et faktum.

Jeg har ikke noe sted antydet at overtramperen ikke er tilregnelig, men stilt spørsmålstegn ved hennes skjønnsomhet.

Karl Øyvind Jordell, professor, UiO

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3318 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2429 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
15 dager siden / 2391 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2357 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1814 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1646 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1496 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere