Karl Øyvind Jordell

125

Det handler om Vårt Lands journalistikk

Jeg har ikke noe sted antydet at overtramperen ikke er tilregnelig, men stilt spørsmålstegn ved hennes skjønnsomhet.

Publisert: 12. feb 2019.

Redaktør Gjøsund tar fram storslegga når han 9. februar hevder at jeg, i et innlegg der jeg kritiserer det eneste overtramp jeg har registrert i debatten om ny biskop i Stavanger, skulle være av den oppfatning at overtramperen ikke er tilregnelig og burde vært beskyttet mot seg selv. Det er en utilbørlig ekspanderende tolkning som ikke har grunnlag i det jeg skrev.    

Et hovedanliggende fra min side var å kritisere to punkter i Vårt Lands dekning 26.1. Mitt hovedinntrykk av dekningen var at man ville sette saken på spissen. Det ene punktet var Gjøsunds eget innlegg, som hadde som overskrift «Gjør Åpen folkekirke rent bord?» Innlegget er neppe blitt lest som primært å dreie seg om hvordan en gruppe tolker utnevnelsen, slik Gjøsund hevder 9.2. Anførselen om andres tolkning fremkommer først langt nede i artikkelen. Leserne vil legge til grunn at overskriften viser til det han selv mener. Jeg pekte på at Kirkerådet ikke bare har utnevnt liberale biskoper, og dermed ikke kan oppfattes som å ville gjøre «rent bord».

Det andre var intervjuet med en aktør som hadde formulert seg spenstig («Rå maktarroganse») på sin blogg, og som i intervjuet fremmet en negativ og spekulativ påstand om hvordan andre, blant annet bispedømmeråd og biskoper, hadde vurdert Ådnøys innsats som fungerende biskop.

Mitt anliggende var at Vårt Lands redaktør burde unngått en overskrift som ikke hadde dekning i Kirkerådets samlede utnevninger, og at journalisten burde unngått 1) en ukritisk gjengivelse av en kilde som fremmet svært spisse formuleringer, samt 2) fremfor alt unngått kildens svært spekulative synspunkter på andres oppfatninger av Ådnøys kvalifikasjoner. Dette siste kunne ikke tjene noen hensikt enn å ramme henne, så lenge utnevnelsen var et faktum.

Jeg har ikke noe sted antydet at overtramperen ikke er tilregnelig, men stilt spørsmålstegn ved hennes skjønnsomhet.

Karl Øyvind Jordell, professor, UiO

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere