Jo Hedberg

Leder, Bønnelista.no
2

Bønnelista vil endre hvordan Kirken velger biskoper!

Valget av ny biskop i Stavanger viser at vi trenger å revidere valgordningen av biskoper i Den norske kirke. Bønnelista ønsker å forandre denne, slik at det ikke skal være mulig for 8 personer å overkjøre hele det kirkelige demokratiet.

Publisert: 7. feb 2019

Helge S. Gaard har to ganger vært den foretrukne bispekandidat i Stavanger bispedømme. I bispekollegiet ønsket 8 av 12 biskoper Gaard som kollega, i Stavanger bispedømmeråd ble han nominert som 1. kandidat, mens Anne Lise Ådnøy, som fikk jobben, var innstilt som 3. kandidat. Allikevel valgte Kirkerådet med 8 mot 6 stemmer å utnevne Ådnøy.

Også i de andre organene i Stavanger bispedømme fikk Karmøy-prosten størst oppslutning, til tross for at Anne Lise Ådnøy har vikariert som biskop for sykmeldte Ivar Braut i halvannet år. Prosessen fram mot tilsetting av ny biskop omfattet en bred avstemningsrunde med 381 stemmeberettigede: Menighetsråd, kirkelig ansatte og landets proster og teologiske professorer. Til sammen hadde 242 stemmeberettigede instanser og ansatte satte opp tre navn i prioritert rekkefølge.
Disse avgav sine stemmer; menighetsrådene i Stavanger bispedømme,
prester i offentlig kirkelig stilling i Stavanger bispedømme, vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Stavanger bispedømme, prostene i alle landets bispedømmer, representanter fra de teologiske fakultetene.Og dette ble resultatet;
Helge S. Gaard - 34,24 %, Anne Lise Ådnøy- 22,90 %, Haakon Kessel - 22,11 %, Alf Petter Bu Hagesæther - 12,87%, Marta Botne - 7,89 %

Den norske kirke er ikke tjent med dagens valgordning av biskoper. Bønnelista vil endre på dette når vi kommer i posisjon etter valget i september. Hvordan ser vi for oss en fremtidig valgordning for valg av biskop? Det er flere muligheter. I noen kirkesamfunn har man en nominasjon og et valg. Den som vinner avstemmingen blir automatisk valgt til biskop. Vi kan også vurdere å gjøre det slik som når de utnevner patriark i den koptiske kirke. Når de står igjen med to eller tre kandidater, som er skikket til tjenesten, trekkes det lodd mellom de gjenstående kandidater. Loddet trekkes av et barn. Kanskje ikke en dum ordning. På denne måten kan faktisk Gud velge, fremfor oss mennesker?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere