Morten Beckmann

Førsteamanuensis
3

Formyndersk bibelfortolkning

Når Bibelselskapet bevisst velger å overstyre bibelteksten for å hindre at folk ender opp med et «feil» Jesus-bilde, gjør de Bibelen fattigere.

Publisert: 6. feb 2019  /  1117 visninger.

Skrevet av Anders Martinsen, førsteamanuensis ved OsloMet og Morten Beckmann, førsteamanuensis i religion ved UiA.

En kamp mot vranglære. I Dagen 18. januar 2019 forteller Bibelselskapets seksjonsleder for bibeloversettelse, Hans-Olav Mørk, at «bibeloversettelse fortsatt [er] en kamp mot vranglære».

Kjetterske lesninger. 

Med utgangspunkt i tekster om Jesus i Bibel 2011 gir seksjonslederen uttrykk for at «kjetterske» lesninger kan oppstå dersom Det nye testamente oversettes åpent og flertydig. Da kan nemlig bibelleseren trekke sine egne slutninger.

Seksjonslederen sier videre at det er «ingen grunn for at Bibelselskapet skal oversette på en måte som kan misforstås». «Misforståelser» knytter han her til «kjetterske» lesninger.

Det Mørk her sier bryter radikalt med det Bibelselskapet tidligere har sagt om Bibel 2011. Hovedmålet med Bibel 2011 var at den skulle være nærmere grunnteksten.

Dogmatisk kontroll og sensur. 

Hans utspill demonstrerer et elitistisk syn på bibelfortolkning der Bibelselskapet fremstår som en formynder overfor alminnelige lesere. Her er det viktigste nemlig å skåne folket for at NT er flertydig når det skrives om hvem Jesus er og om Jesu forhold til Gud.

Men hvis NT har flere fremstillinger av Jesus, hvorfor skal Bibelselskapet sensurere dem bort i oversettelsen?  Betyr ikke dette at Bibelselskapets kamp mot såkalt vranglære i praksis er dogmatisk sensur av Bibelen, en kontrollinstans som bestemmer hvordan leseren skal oppfatte innholdet?

Respekt for bibeltekst og leser. 

Vi mener seksjonslederens utspill viser manglende respekt for både leser og tekst. Den nye oversettelsespolicyen umyndiggjør leseren og overstyrer teksten. 

Hva står på spill? 

Hva er det som kan misforstås, og hva er faren? Faren er at leseren trekker andre konklusjoner om Jesus enn den forståelsen som ligger til grunn i kirkens tradisjon. At det samtidig lukker tolkningspotensialet i teksten og overkjører tekstens andre mulige betydninger, er tydeligvis underordnet.

Tidligere har seksjonslederen selv understreket at det er viktig å ta vare på flertydigheter i bibelteksten, men nå har pipa fått en annen lyd. Tidligere debatter om Bibel 2011 kan være årsaken. 

Ingen ny debatt. 

Morten Beckmanns forskning har vist at Bibelselskapets oversettelser av tekster om Jesus er styrt av kirkens teologi om Jesus. Når det gjelder tekster om Jesus, er Bibel 2011 faktisk fjernere fra grunnteksten enn oversettelsen fra 1978.

Denne kritikken har vært fremmet i Vårt Land tidligere (des. 2017 og jan. 2018). Den gangen imøtegikk Bibelselskapet deler av kritikken, og lovet at vesentlige endringer må kvalitetssikres bedre når Bibel 2011 skal revideres.

Men Bibelselskapet var tilbakeholdne med å kommentere hvorvidt de hadde tatt teologiske hensyn i nøkkeltekster om Jesus. Viser ikke dette bare at våre antagelser om teologisk overstyring var riktige? Hvorfor står seksjonslederen nå fram og viser til betydningen av å kjempe mot vranglære i nettopp disse tekstene?

Vitenskapelig holdbar.

Reidar Aasgaard er primæroversetter for NT i Bibel 2011. Han har påpekt at «den sterkeste legitimitet, ‹autorisasjon›, en oversettelse i dag kan få, er at den er fullt faglig og vitenskapelig holdbar» (VL 14.12.17).

Dette slutter vi oss til. Konsekvensen vil da være at et mangfoldig Jesus-bilde kommer til syne i teksten eller at faren for «kjetterske» lesninger øker. Men i motsetning til Bibelselskapet tror vi at norske bibellesere tåler det mangfoldet av til dels ulike teologier som finnes i NT.

Bibelselskapet må være åpne om hva slags oversettelsesidealer de arbeider etter. Er idealet en språklig korrekt og vitenskapelig holdbar oversettelse eller en oversettelse som bekrefter en bestemt teologi og et bestemt syn på Jesus? Vi kan ettertrykkelig si at Bibel 2011 ikke ble lansert som et middel for å stoppe vranglære og «kjetterske» lesninger.

Makt over folks tro. 

Bibeloversettelser har stor makt over folks tro ettersom bibeloversettelsen ofte blir lest som selveste Bibelen og sannheten. Skal Bibelselskapet bruke sin hegemoniske maktposisjon for å tydeliggjøre en bestemt teologi om Jesus i oversettelsen, i en kamp mot «vranglære»? Si oss: Er dette Bibelselskapets oversettelsespolicy?


6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
rundt 18 timer siden / 2500 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
23 dager siden / 2325 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
30 dager siden / 2053 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
23 dager siden / 1643 visninger
KRIK og samlivsteologien
av
Aksel Johan Lund
10 dager siden / 1444 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1364 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
23 dager siden / 1295 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
26 dager siden / 1202 visninger
Gut eller jente?
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
13 dager siden / 1151 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere