Marie Klakegg Grastveit

2

Ber Kirkerådet lytte til kritikken.

Uttalelse fra Stavanger bispedømmeråd i anledning Kirkerådets utnevnelse av ny biskop.

Publisert: 6. feb 2019

Kirkerådet har utnevnt Anne Lise Ådnøy til ny biskop i Stavanger bispedømme. Bispedømmerådet ønsker henne velkommen.

I den rådgivende avstemmingen, i Stavanger bispedømmeråd og blant biskopene ble prosten i Karmøy, Helge S. Gaard, satt på førsteplass. Kirkerådet har ikke fulgt dette rådet.

I en sak som denne vil begrunnelsen aldri være offentlig. Vi ser at selve beslutningen reiser mange spørsmål. Utnevnelsen har skapt usikkerhet om Kirkerådet nå vil rendyrke en bestemt kirkepolitisk profil i viktige saker. Mange spør seg nå om kirken fortsatt vil anerkjenne, lytte til og gi rom for deres engasjement.

Flere opplever også at utnevnelsen svekker troen på det lokale demokratiet i kirken. Konkrete tilbakemeldinger peker på at Kirkerådet gjennom utnevnelsen har økt spenningsnivået og svekket tilliten mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Stavanger bispedømmeråd vil be Kirkerådet lytte til kritikken som er kommet.

Både biskop og kirkedemokrati er viktige av hensyn til kirkens oppdrag. Den holder fortellingen om Jesus levende, møter tusenvis av mennesker i hele Rogaland hver uke og bidrar til fellesskap i alle lokalsamfunn. Vi vil stå sammen om å løfte fram troen på Jesus Kristus i en kirke som engasjerer seg i menneskers liv og hverdag. Det samler på tvers av uenighet.


På vegne av Stavanger bispedømmeråd, Marie Klakegg Grastveit, leder.


3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere