Lederartikkel Vårt Land

Fleksibel skolestart

Vi har tidligere kvotert ­kvinner inn i enkelte ­utdanningsløp. Nå er tiden inne for å gi de umodne guttene sær­behandlingen de trenger.

Publisert: 5. feb 2019

Stoltenberg-utvalget som har utredet kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, leverte i går sin innstilling til kunnskaps- og integrerings­minister Jan Tore Sanner.

Et av tiltakene, foreslått av Camilla Stoltenberg selv og et mindretall i utvalget, er fleksibel skolestart. Disse skriver i en kronikk på NRK Ytring at dette kan redusere forskjeller mellom gutter og jenter og bør derfor prøves.

Les også: Skolene må bli flinkere til å løfte fram gutter, mener ekspertutvalg

De peker blant annet på at skolestart ved seksårs-alder praktiseres strengt i Norge, uten hensyn til de store forskjellene mellom barn som er født i samme kalenderår. Mange barn, særlig gutter, opplever å ikke mestre opp mot krav og forventninger. Utvalget viser til at ulikheten i ferdigheter til gutter og jenter er betydelige når de går ut av grunnskolen. Jentene får bedre karakterer enn guttene i alle fag unntatt kroppsøving. Det er også flere gutter som ikke fullfører videregående skole.

For en del gutter er dette gapet tettet igjen når de kommer til 20-årene. Men vi vet at for en del vil opp­levelsen av å ikke mestre henge igjen hele livet. En gruppe menn sliter med dette hele livet. Vi ­kjenner alle fenomenet «sinte, unge menn». For en del av disse vil ­kanskje ­utsatt skole­gang gi en bedre start, slik at de slipper å ­starte skole­gangen sammen med ­jenter som er langt ­modnere og skole­flinke enn dem selv.

Vi har tidligere kvotert kvinner inn i enkelte ­utdanningsløp. Nå er tiden inne for å gi de umodne guttene særbehandlingen de trenger. Det er ikke bare viktig for hver enkelt gutt. Det er også viktig for samfunnet at færrest mulig kjenner seg forbigått, oversett og mindreverdig.

Mulighetene for en fleksibel skolestart vil også være aktuelt for en del jenter. Særlig de som er født helt på slutten av året eller de som er født for tidlig. Mange av disse sliter også med å matche forventninger i den første delen av skoleløpet.

Les også: Ap vil gi foreldrekurs til alle barnefamilier

Vi håper at kunnskapsminister Jan Tore Sanner gir dette interessante forslaget en sjanse. Dersom vi får færre elever i norske skoler som opplever dårlig mestring vil det bety mye for både den enkelte elev, men også for den totale trivselen i skolen for alle.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere