Hilde Nagell

2

Vi trenger private initiativ

Velferdssamfunnet står ovenfor store utfordringer, og morgendagens velferdstilbud vil måtte bestå av en miks av offentlige og private leverandører.

Publisert: 2. feb 2019

Være med på lamming, dyrke og høste grønnsaker, fiske sin egen mat, og steke den i en bålpanne. Over hele landet åpner bønder gårdene sine for mennesker som har behov for det: Barn og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre. «Inn på tunet» gir bøndene en tilleggsinntekt og kommunene et nytt og spennende velferdstilbud. Men må de konkurrere på lik linje med kommersielle aktører med et stort selskap i ryggen?

Frustrasjon og sinne. 

Ifølge Dagsavisen (16. januar) kontrolleres 25 prosent av det private markedet for omsorgstjenester av Ambea. Ambea har nylig kjøpt opp Aleris, har adresse i skatteparadiset Luxemburg og eies av et amerikansk investeringsfond. Det er flere eksempler på at private eiere av barnehager, eldreomsorg og helsetjenester har tatt ut store utbytter, og tjent seg rike på å levere velferds- og omsorgstilbud på vegne av fellesskapet. Det har naturlig nok skapt frustrasjon og sinne.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal vurdere bruk av kommersielle i offentlige helse- og omsorgstjenester. Velferdssamfunnet står ovenfor store utfordringer, og morgendagens velferdstilbud vil måtte bestå av en miks av offentlige og private leverandører. Det offentlige vil ha hovedansvaret, men både kommersielle og ideelle aktører vil ha en plass. For at dette samspillet skal fungere godt, må det stilles strengere krav til private aktører.

Merverdi for samfunnet. 

En ideell organisasjon styres av andre formål enn profitt, og fører alt overskudd tilbake til virksomheten. Ideelle bidrar også ofte med merverdi for samfunnet: oppfølging og involvering av brukergrupper, samt frivillig innsats i tillegg til ansatte i virksomheten.

Siden de nye reglene for offentlige anskaffelser kom på plass i 2017, har det vært usikkerhet om EØS-avtalen gir rom for skjerming av ideelle når de leverer helse- og omsorgstjenester til det offentlige. Nå har Nærings- og fiskeridepartementet konkludert med at ideelle kan skjermes, og foreslår en ny forskrift. Departementets høringsbrev bør leses av alle som mener EØS-avtalen tvinger Norge til å sette velferdstjenester ut på anbud: Rettspraksis viser at helse- og sosialtjenester blir sett på som nasjonale myndigheters ansvarsområde. Det gjelder både hvilke tjenester som tilbys og hvordan disse leveres. I tillegg kan ideelle organisasjoner unntas fra krav om åpne anbud. Forslaget er en «kan»-bestemmelse: oppdragsgiver har mulighet til å reservere et anbud for ideelle aktører, men er ikke pålagt å gjøre det. Men mange hensyn taler for.

Samvirkeorganisering. 

Inn på tunet SA Norge er ikke en ideell organisasjon, men et samvirke. Samvirkeorganisering er kjent fra landbruket, boligbyggelagene, og i bank og forsikring. Et samvirke er eid av medlemmene, disse bestemmer, og er aktive i virksomheten. Det sikrer lokalt eierskap og forankring. Fortjenesten går til de som faktisk bidrar, knyttes til lokal aktivitet, og gjøres skattbar i Norge. Det er ikke mulig å sitte som passiv eier, og ingen eksterne investorer kan stikke av med fortjeneste, eller kjøpe opp virksomheten. Dette gjør samvirkeformen særlig interessant innenfor produksjon av offentlige velferdstjenester, der bekymringen har vært størst for at enkeltaktører i dag har mulighet til å ta ut store utbytter, og ellers skattepliktig inntekt forsvinner ut av landet. Et gårdsbesøk for en person med demens kan gi stor glede, og Inn på tunet er en type nytenkning om velferdstjenester vi definitivt trenger mer av.

Kommunene bør benytte handlingsrommet i EØS-avtalen til å stille strenge og tydelige krav til private som leverer velferdstjenester. Men ikke dele private leverandører av velferd opp i to: De snille ideelle organisasjonene mot de slemme kommersielle. Da går vi glipp av spennende og nyskapende tilbud som Inn på tunet. Det vil samfunnet tape på.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2736 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
27 dager siden / 1884 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 996 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
29 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 617 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere