Lederartikkel Vårt Land

Hebron

Å kaste ut TIPH-styrken vil være et dårlig svar på den norske regjeringens vennskapssignaler til Israel.

Publisert: 1. feb 2019

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har kunngjort at den internasjonale observatørstyrken TIPH (Temporary International Presence in Hebron) ikke lenger skal få være der, fordi han hevder styrken motarbeider Israel.

Les også: Kristne organisasjoner krever økt press på Israel

Den norskledede styrken ble opprettet i kjølvannet av Oslo-avtalen i 1993. Den er en sivil ubevæpnet gruppe av politifolk, som skal observere og rapportere, men ikke har noe mandat til å gripe inn i konflikter. Tanken er at deres nærvær skal bidra til å dempe konfliktnivået.

Hebron er en viktig by for både jøder og muslimer, fordi patriarkenes grav befinner seg der. I 1929 ble den jødiske befolkningen i Hebron massakrert. Etter at Israel erobret Vestbredden i 1967 slo en gruppe israelske bosettere seg ned i sentrum av Hebron. I dag teller de omtrent fem hundre i en by med 40.000 innbyggere.

Den israelske bosettingen i Hebron er under sterk militær bevoktning, og det har ført til at den palestinske befolkningen har fått begrenset bevegelsesfrihet. Det har hele tiden vært en aggressiv situasjon mellom de to gruppene, og palestinerne klager på stadig trakassering fra bosetterne uten at soldatene griper inn.

TIPH-styrken skulle bidra til å dempe konfliktene bare gjennom sitt nærvær. Den palestinske befolkningen har satt pris på dem, fordi de opplever at det demper aggresjonen fra bosetterne. Bosetterne opplever på sin side at TIPH er negative til dem. Gitt maktforholdene, er det også naturlig at TIPH først og fremst framstår som en beskytter for palestinerne.

Det var en uheldig episode i fjor med et TIPH-medlem som skar opp dekkene på bosetteres biler. Det ble det slått ned på. Ellers tyder alt på at styrken har vist stor profesjonalitet som sivile politifolk. Det er ikke grunnlag for å si at de motarbeider Israel. Det er derimot fare for at konfliktnivået i Hebron vil øke om de må forsvinne.

Les også: Ledsagere trekkes ut av Hebron

Den nye norske regjeringen har markert sin vilje til å få et enda bedre forhold til Israel. Det er positivt. Men nettopp derfor bør regjeringen gjøre det den kan for å hindre at statsministerens signal settes ut i livet. Det ville være et dårlig svar på norske vennskapssignaler.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere