Karl Øyvind Jordell

175

Ikke-tramp, tramp og overtramp i Stavanger

Når kruttrøyken nå har lagt seg, kan det være betimelig å peke på hovedtrekk i debatten. Det har vært gledelig å se at de aller fleste som har uttalt seg, ikke kommer med negative kommentarer om Ådnøy. Men der foreligger ett overtramp, som ingen har påtalt.

Publisert: 31. jan 2019

I dag (31. januar) finner man bare ett lite leserinnlegg om bispeutnevnelsen i Stavanger i Vårt Land. Når kruttrøyken nå har lagt seg, kan det være betimelig å peke på hovedtrekk i debatten.

Det viktigste er etter mitt skjønn noe som ikke er berørt, nemlig at det sittende kirkeråds utnevnelser må vurderes samlet. En biskop har en holdbarhetstid på ca 12 år, og med 12 biskoper utnevner et råd i prinsippet fire biskoper. Man kan neppe forlange at et parti som har gått til valg på en fanesak, vigsel av likekjønnede, skal utnevne to som er mot, og to som er for, så meget mer som man i forrige periode nettopp hadde utnevnt konservative biskoper både lengst nord og lengst sør. Det sittende kirkeråd har allerede utnevnt minst en som er mot, nemlig Braut. Det er derfor unødig polariserende når Gjøsund i Vårt Land 26. januar antyder at Åpen folkekirke vil gjøre ‘rent bord’. Videre debatt ville tjene på om de som ikke representerer bispedømmet, har et bredere perspektiv på utnevnelser.

En innsender peker meget betimelig på at kirkerådet ved å utnevne Ådnøy har sørget for veksling mellom liberale og konservative biskoper i Stavanger: Hvis man går ett hakk bakover, har vekslingen vært slik: Pettersen, ikke Aano; Braut, ikke Lalim; Åndøy, ikke Gaard.

Thor Bjarne Bore har pekt på at kirkerådet ikke er en postkasse, men et tilsettingsorgan. Det har imidlertid ikke kommet fram at både leder og nestleder i bispedømmerådet hadde ønsket at kirkerådet var en postkasse – ved behandling av tilsettingsprosedyren på siste kirkemøte, stemte begge for direkte valg av biskoper. Etter mitt skjønn vil dette primærstandpunktet ha kunnet farge deres nokså sterke uttalelser om den konkrete utnevnelsen nå.

Med noe uklare formuleringer peker Bore på mulige motiver for at disse to og andre i bispedømmerådet ikke fulgte avstemningsresultatet hva angår nr to og tre, men satte Ådnøy sist. Bispedømmerådets flertall mener altså man skal følge avstemningen for de kandidater man er enig med, men ikke for de kandidater man er uenig med. Akk, ja.

Det har vært gledelig å se at de aller fleste som har uttalt seg, ikke kommer med negative kommentarer om Ådnøy. Men der foreligger ett overtramp, som ingen har påtalt:

Vårt Lands journalist Westergaard har intervjuet Mongstad-Kvammen (26. januar), og listet opp at hun er direktør for fagstøtte ved VID vitenskapelig høgskole, har vært generalsekretær i Bibelselskapet, og har vært styreleder i KFUK-KFUM. Hun skal ha blogget samme kveld som utnevnelsen forelå, med overskriften ‘Rå maktarroganse’. Det må hun gjerne mene, og gjerne skrive på sin blogg. Men jeg vet ikke om Vårt Land, etter å ha kuttet kommentarene på Verdidebatt, uten videre bør bringe slike utsagn til torgs – man kan blogge så mangt en sen kveldstime.

Verre er det at Westergaard også har intervjuet henne; her sier hun: «Ådnøy har vært fungerende biskop i halvannet år. De som nå har gitt sitt råd i tilsettingsprosessen kjenner henne og har allerede jobbet med henne. Gitt dette skulle man forvente at stemmetallet var motsatt av hva det var. Når de allerede kjenner til hennes virke som fungerende biskop, skulle man jo anta at hun ville få massiv støtte om hun var rett kandidat.»

Jeg skal begrense meg til tre kommentarer: Mongstad-Kvammen fremhever at hun har «… en viss erfaring med topplederrekruttering». Siden jeg kan litt om evaluering, må jeg få si at det er sjelden en aktør så raskt som i det foreliggende intervjuet undergraver sin selvevaluering – det kan være svært mange andre momenter som bispedømmerådet og biskopene  har lagt vekt på, enn hvordan hun har fungert. Som gammel KFUMer er jeg glad for at hun ikke lenger er styreleder. Og jeg håper hennes fagstøtte – hva nå det måtte være – ved VID er mer skjønnsom enn hennes uttalelser.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 1485 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1229 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
12 dager siden / 1070 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
8 dager siden / 964 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
30 dager siden / 626 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
17 dager siden / 434 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere