Lederartikkel Vårt Land

Meningsløs smykkelov

Smykkeloven i Danmark framstår som ren symbolpolitikk, tre år etter.

Publisert: 26. jan 2019

I 2016 ble den såkalte smykkeloven vedtatt i Danmark. Status etter tre år: Den har vært i bruk ti ganger. Loven har gitt lite penger i statskassa. Tilhengerne mener at det heller ikke har vært meningen. Det er signalene loven sender ut, som betyr noe. Det er ren symbolpolitikk. Men hva slags?

Les også: Vil betale for flyktninger med nordmenns smykker

Tanken bak loven var at velstående asylsøkere selv måtte bidra til å finansiere oppholdet sitt i landet. Politiet skulle derfor få mulighet til å frata asylsøkere smykker og andre gjenstander, hvis de var verdt over 10.000 danske kroner. Unntaket skulle være mobiltelefoner, klokker og smykker med affeksjonsverdi.

Loven var svært omstridt da den kom, og reaksjonene var sterke, ikke bare i Danmark. Amnesty og FNs høykommissær for flyktninger reagerte. Skulle flyktninger stå på grensa til landet og gi fra seg sine kjæreste eiendeler før de aller nådigst fikk slippe inn i landet? The Guardian viste en tegning med daværende statsminister Lars Løkke Rasmusen med nazi-lignende armbind.

I Norge kan asylsøkere med mer enn 5.000 kroner i formue eller eiendeler miste ytelser. Da loven ble innført i Danmark, pekte flere på at dette i prinsippet var strengere enn Danmark. Men det skulle ikke legges beslag på verdier som overskrider beløpsgrensen. I Norge heter det at «Ytelser etter dette reglementet er å betrakte som subsidiære, dvs. at dersom beboer selv er i stand til å sørge for sitt livsopphold, skal ytelsene helt eller delvis falle bort.

Ikke ett eneste smykke er beslaglagt fra flyktninger som har kommet til Danmark siden loven trådte i kraft. Politiet har derimot tatt beslag i 186.800 danske kroner og én bil.

I Danmark er antallet som søkte asyl det laveste siden 2008.  Det mener utlending- og integrasjonsminister Inger Støjberg er et tegn på at smykkeloven og andre innstramminger virker.  

Les også: Stadig færre asylsøkere kommer til Norge. Til sammen søkte 2.654 personer om asyl i fjor, det laveste antallet siden midten av 1990-tallet.

Det er en for lettvint forklaring. Det er færre asylsøkere over hele Europa. I Norge, for eksempel, søkte 2.654 personer om asyl i fjor, det laveste antallet siden midten av 1990-tallet. Grunnene til det er nok noe helt annet enn en dansk smykkelov.


Det framstår som ren symbolpolitikk, tre år etter, uten praktisk betydning. Det er vanskelig å se for seg at de som søker asyl, er bemidlede. Da er det mer sannsynlig at de pengene de eventuelt hadde, er brukt opp på veien for å komme hit og søke asyl.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
26 dager siden / 8366 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
27 dager siden / 6320 visninger
10 grunner for ikke å delta i Pride-parader
av
Øivind Benestad
rundt 1 måned siden / 5234 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
21 dager siden / 3367 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
16 dager siden / 2646 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
24 dager siden / 2165 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
12 dager siden / 1985 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
10 dager siden / 1739 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
14 dager siden / 1714 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
10 dager siden / 1570 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere