Dan Lyngmyr

186

Når 319 334 har lest på VD - og knapt noen "liker"

Verdidebatts liste på hovedsiden har en kolonne som er viet «de mest leste» , og disse er i skrivende stund lest av nærmere 320 000 mennesker og er likt av knappe 85 personer.

Publisert: 20. jan 2019.

Innleggene , kanskje med et par unntak, er skrevet av personer som i hovedsak er godt kjent og dekker mange temaer. Redaksjonen vil kanskje også mene at disse er spesielt relevante og derfor bør ha lang holdbarhet - til glede for nye lesere.

Samtidig er det liten tvil om at i hvilken grad personen er kjent eller ikke - i hovedsak er en betydelig årsaksfaktor for hvor mange som leserinnlegget appellerer til og derfor genererer mer trafikk.

Mange av disse bidragsyterne er koblet til andre ytringsplattformer enn VD og dette generer naturligvis også ekstra trafikk. Fra et kommersielt synspunkt (kjente personer genererer mer trafikk) er det selvsagt lett å forstå at dette er interessant for VD og Vårt Land.

Trolig er heller ingen av innleggene skrevet motivert av at flest mulig skal trykke på liker knappen , men båret frem av den enkeltes spesielle engasjement i den aktuelle saken.

Samtidig er det et faktum at disse nå har stått ganske lenge og derfor er det ganske overraskende å registrere at de fleste har under 10 liker,

Og, det er bare tre innlegg som har 10  eller høyere, og Paus sitt innlegg med nærmere 82 000 lesere, troner på toppen med foreløpig, og overraskende lave, 23 liker.

Lite kommentert.

Jevnt over er det i tillegg for denne listen, ingen innlegg, bortsett fra Roald Øyes innlegg, som er spesielt mye kommentert, og noen er knapt kommentert i det hele tatt.

Det betyr selvsagt ikke  at innleggene ikke er gode og relevante, men svært mange mange finner allikevel ikke innleggene hverken verdt å kommentere eller like.

Jeg vil oppfordre VD til jevnlig å bytte ut disse med flere grupper av mest lest , fra for eksempel alle innlegg mellom 10 og 15 000 eller som har mer enn 15 liker – eller  andre relevante kriterier som ikke kveler dynamikken i VD fullstendig - nå som den umiddelbare kommentarmuligheten dessverre er fjernet. 

Så langt, og etter mitt skjønn, et feilgrep fra VD  redaksjonens sin side.  

16 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere