Siv Hedvig Bjørnstad

2

Nye muligheter innen omsorg

Publisert: 20. jan 2019

Da har det blitt en realitet, drømmen om en regjering der både KrF og Frp inngår. Dette tror jeg kan være svært viktig for de kristne verdiene og arbeidet for et varmere samfunn. Regjeringsforhandlingene har resultert i at Frps hjertesak med forsøk med statlig finansiering av eldreomsorg videreføres, og det tenker jeg også burde kunne være en viktig og positiv sak for KrF. For dersom vi fikk statlig finansiering av eldreomsorg, ville det på en helt annen måte enn i dag, igjen bli mulig for kristne menigheter, organisasjoner og ildsjeler å etablere nye omsorgstilbud der brukernes behov og åndelige behov kunne ivaretas på en bedre måte enn tilfellet er i dag.

Som en del av det statlige forsøket med statlig finansiering av eldreomsorg, kunne det kanskje bli mulig å få på plass en lov som sikret ideelle sykehjem og omsorgsvirksomheter etter modell av friskoleloven.

Hans Nielsen Hauge har æren for at statens og prestenes monopol på forkynnelse i sin tid ble avskaffet. Kanskje tiden nå er moden for at det kommunale omsorgsansvaret som for mange oppleves som et monopol på omsorg, også kan bli avskaffet. Dersom staten kunne finansiere offentlige omsorgstjenester, så vil vi kunne åpne opp for et større mangfold av velferdstjenester.

Med valgfrihet og flere ideelle, private sykehjem er det god grunn til å kunne forvente kvalitetsforbedringer innen eldreomsorg. Samtidig vet vi at mange eldre helst ønsker å unngå å komme på sykehjem. I 2006 hadde Seniorsaken en undersøkelse som avdekket at mange var mer redd for å havne på sykehjem enn for å dø. Noen og en hver av oss har vel kjent på en sterk følelse av fremmedgjøring når vi har vært på besøk på sykehjem. Så spørsmålet bør også være hvordan kan vi tilrettelegge for andre omsorgsløsninger enn sykehjem.

Kanskje finner vi noe av svaret i Bibelen, for da Jesus hang på korset, tildelte han disippelen Johannes omsorgsansvaret for hans mor Maria. (Joh. 19, 26-27). Dette sa han til tross for at Maria også hadde andre barn som burde kunne ha tatt seg av henne. Men dette eksempelet kan være interessant for oss i dag. De færreste synes å ha mulighet til å pleie, ta seg av sine gamle foreldre i Norge.

KrF har gått i bresjen for å sørge for pleiepenger til pårørende som ønsker å pleie sine handikappede barn fram til de er atten. Men hva med å la familier som ønsker det, få mulighet til å være en omsorgsbase for andre, i tråd med hva som var vanlig før. Jeg tror at mange både eldre og andre omsorgstrengende, i kortere eller lengre perioder kunne foretrukket å få bo sammen med en familie – som et fosterhjem rett og slett.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3318 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2429 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
15 dager siden / 2391 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2357 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1814 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1646 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1496 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere