Jeffrey Huseby

Generalsekretær
8

Å forvalte sitt pund

Vårt Land skriver på lederplass at misjonsorganisasjoner skal «forvalte sitt pund». Det er det ikke vanskelig å være enig i.

Publisert: 17. jan 2019

NMS Eiendommer

I Vårt Land 15. januar sier tidligere leder i Christian Hotels Internatio­nal, Per-Steinar Krogstad, at kristne­ organisasjoner ofte har solgt eiendommer for å dekke underskudd i stedet for å drive eiendommene så godt at de gir overskudd til driften. Dette kjenner vi også fra NMS sin historie.

Øke fagligheten. For å endre på dette­ samlet landsstyret i NMS alle eiendommene sine i en eiendoms­avdeling (2009) og deretter i et eiendomsselskap (2017). Hensikten var å øke fagligheten i eiendomsforvaltningen, få økonomisk oversikt og få avkastning på eiendomskapitalen. Det har blitt tydeligere at NMS i mange år har subsidiert eiendomsdriften. Dette gjelder mange av leirstedene, Misjonshøgskolen og hovedkontoret.

Styret og daglig leder satte derfor i gang en snuoperasjon med landsstyrets velsignelse for å få leirstedene i balanse og overskudd på de øvrige eien­dommene. Det har ført til at driften på noen leirsteder er lagt om, at kontor­arealer blir effektivisert, eksterne leie­takere tatt inn og tjenester er tatt bort.

Ikke bare gode. 

Vårt Land har med stor tydelighet fått frem at prosessene­ ikke bare har vært gode. Ting har blitt kastet som kunne ha vært gitt til NMS Gjenbruk, og det har vist seg at arbeids­kraft har vært leiet inn uten at det strengt sagt var nødvendig. Medarbeidere er skuffet over kritikkverdige prosesser og over å ha mistet jobben.

Oppslagene i Vårt Land har vært sakssvarende ut fra materialet man har hatt tilgjengelig. Ledere i NMS har kommet til orde på forbilledlig måte. Det som har frustrert, er at overskriftene ikke alltid har vært i samsvar med innholdet i artiklene. I tillegg har man tegnet et bilde av NMS som en ubarmhjertig huseier som kaster folk på dør, deriblant én tidligere misjonær. Årsaken er imidlertid at det gamle Misjonærhjemmet ikke er brannsikret og at styret i NMS Eiendom ikke anser det som forsvarlig å la mennesker bo der i en slik situasjon.

Bedre neste gang. 

Som organisasjon er vi ikke stolte av det vi mislykkes med. Dessverre kan det ikke gjøres ugjort. Det vi kan gjøre er å erkjenne, beklage og gjøre det bedre neste gang. Det har da også daglig leder i NMS Eien­dommer gjort – også i Vårt Land.

Når det er sagt – så er store endringer som det NMS er inne i for øyeblikket vanskelige å håndtere uten smerte, sorg og frustrasjon. Omstillinger som er nødvendige for å tilpasse vår virksomhet til den økonomien vi nå har, gjør at medarbeidere mister arbeidet i NMS Eiendommer og i NMS. De som blir igjen merker også endringene, blant annet gjennom at arbeid må gjøres på nye måter. Vi må – på samme måte som i samfunnet for øvrig ­– forvalte vårt pund etter beste evne. Hvis vi ikke gjør det, gjør vi ikke det vi som misjonsorganisasjon er kalt til.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
13 dager siden / 2993 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
11 dager siden / 1692 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
11 dager siden / 1560 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1293 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1098 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 671 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere