Ragnar Andersen

11

Slå ring om både mor og barn!

Uttalelse av styret i Østfold lokallag av For Bibel og Bekjennelse januar 2019

Publisert: 17. jan 2019

Den pågående debatten om abortloven tilskynder oss til å røre ved det fortrengte traumet, der offentligheten er ridd av berøringsangst. Det må ikke ende opp i en kosmetisk paragrafendring uten at et eneste liv skal bli spart. Det hjelper jo ikke det ufødte barnet om begrunnelsen for abort blir forskjøvet. Kanskje forbud mot tvillingabort sparer noen liv, men blir ikke det absurde overtydelig hvis en samtidig tillater at begge tvillingene blir avlivet?

Vi er overbeviste om at det er nødvendig å stille de grunnleggende og radikale spørsmålene og peke på en kristen løsning. Fokus i debatten må endres.

Det trenges en fornyet tenkning om våre ufødte medmennesker. Storheten ved å være menneske må løftes fram. Vi må ta på alvor at menneskelivet begynner i og med befruktningen. Og at den gravide kvinne allerede er mor. Det må ikke tåles at urett gjøres til rett. Omgivelser og samfunn må støtte og hjelpe mødre og familier i en vanskelig stilling.

Det er kristen plikt å verne menneskelivet fra befruktningen av. Og det er kristen plikt å vise omsorg for vanskeligstilte mødre både før og etter at barnet er født. Vi må være medmennesker for både mor og barn enten problemet er av fysisk, psykisk, genetisk, sosial, økonomisk eller noen annen art.

Det trenges våken samvittighet og hellig overbevisning. De ufødte kan ikke tale sin egen sak, men vi må ikke et øyeblikk glemme at de er våre medmennesker. Tal deres sak! Si at vi ingen rett har til å slå hverandre i hjel! Tro ikke på drapet som problemløsning! Men tro på kjærlighet og omsorg!

Går det an å tale om et velferdssamfunn dersom ikke alle er inkludert i fellesskapets ansvar og omsorg, svake som sterke, innvandrere som innfødte, ufødte som fødte? Skulle ikke søkkrike mor Norge være raus mot alle som trenger henne? Burde ikke da også økonomisk støtte til alle fødende være mer uavhengig av tidligere inntekt, for eksempel? Men når alt kommer til alt, betyr nok de personlige holdninger vi har som enkeltmennesker mer enn offentlige støttetiltak. Si et helhjertet ja til barnet, og vær en neste for både mor og barn!

Styret i Østfold lokallag av For Bibel og Bekjennelse

Ragnar Andersen, formann

Jon Fredrik Wisløff Norborg og Sverre Nilsen, styremedlemmer

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
15 dager siden / 1919 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1732 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
13 dager siden / 1721 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
6 dager siden / 1023 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
9 dager siden / 876 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
20 dager siden / 860 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 819 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere