Jan Willy Løken

administrerende direktør
7

Kan døden gjøres enkel?

Gravferdsbransjen utfordres av nye byråer. Det er bra. Enhver bransje, organisasjon og bedrift trenger jevnlige påminnelser om hva og hvem man er til for og hva samfunnsoppdraget er.

Publisert: 16. jan 2019

Nå skal døden gjøres enkel. Er det mulig? Hvis vi med «enkel» i denne sammenhengen mener å skape ro, oversikt og forutsigbarhet i en situasjon som av mange oppleves som svært kaotisk, da har vi i Jølstad - og bransjen forøvrig - gjort døden enklere for veldig mange veldig lenge.

Det har vi gjort gjennom god rådgivning, hjelp og oppfølging slik at etterlatte kan ta valg som er robuste og som man kan se tilbake på med anerkjennelse og gode minner.  

Galt av sted. 

Men, hvis man med «enkel» mener rask, overfladisk og lettvint, kan det derimot bære galt av sted. Etter et dødsfall kommer normalt en sorgprosess. Selv om den kan arte seg ulikt, er det allikevel vår entydige erfaring at god praktisk tilrettelegging og stor grad av delaktighet og involvering av de etterlatte, er en viktig del av deres sorgarbeid. Og, sorgarbeid er ikke noe man kan skynde seg med. Det tar den tiden det tar. God veiledning og gode valg, gjør begravelsen til et viktig holdepunkt i sorgen. Da kan sørgetiden bli litt mindre strevsom.

Seremoniformer og religiøsitet er i endring. Våre økonomiske muligheter varierer. Med all verdens informasjon et tastetrykk unna, kan vi orientere oss som aldri før. Dette gjelder også når vi mister en vi er glad i. Men, da kan alle mulighetene bli overveldende, og vi kan føle at vi mister fotfestet. Da er det bra å ha gode hjelpere - også profesjonelle - som kan gå sammen med oss, og som gir varme og verdighet, fullstendig uavhengig av størrelsen på lommeboken.

En enkel begravelse. 

Etterlatte kommer ofte til oss i Jølstad for å få hjelp til å arrangere «en enkel begravelse». Når vi snakker sammen, blir vi fort enige om de mener «stilrent», om det skal være i tråd med avdødes ønsker, om begravelsen skal ha samme innhold som forrige gang de arrangerte en, eller om det skal koste lite.

Uansett ønsker, behov og ambisjonsnivå, får man en fast pris og økonomisk forutsigbarhet. Om en seremoni er verdig og vakker, handler først og fremst om det som sies om det livet som er slutt, relasjonene som har vært og muligheten for å ta en respektfull avskjed. Det handler ikke om antall fremmøtte, hvor mye den koster, eller om seremonien holdes i et lite kapell eller i en større kirke. De nye byråene tilbyr med andre ord lite nytt.

Vi lar oss gjerne utfordre. For, det å utfordre har vi god tradisjon for, både i Jølstad og i bransjen forøvrig. Det gjør samfunnsoppdraget vårt bare enda tydeligere: Å gi etterlatte innsiktsfull og kompetent hjelp, som har bærekraft og gir «værekraft», når døden inntreffer. Enkelt og greit.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere