Per Eriksen

11

Mangelfull kritikk

Som bokanmelder er det vanlig å få reaksjoner når man har kritiske anmerkninger til en bok. Som hovedregel ser jeg ingen grunn til å svare på dette. Når Ola Tjørhom skriver et tilsvar på min omtale av boka Kirkekunnskap i Norge: Innføring i kirkekunnskap, der han selv har vært redaktør, ser jeg imidlertid at en imøtegåelse er betimelig. Rett og slett fordi jeg opplever Tjørhoms tilsvar som lite treffende.

Publisert: 16. jan 2019

Tjørhom skriver at jeg tydeligvis ikke har forstått kirkekunnskapens sikte. Boka sikter på å beskrive kirketyper. Dette er faktisk ikke vanskelig å forstå. Spørsmålet er om det er heldig å blande sammen alle lutherske kirkesamfunn utenfor Den norske kirke av den grunn. For saken er jo at disse representerer svært ulike kirketyper, hvilket det er vanskelig å få en forståelse av ut fra framstillingen i boka. Jeg har vanskelig for å forstå at Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Menigheten Samfunnet har noe som helst til felles som kirketyper.

Direkte underlig blir det når Tjørhom mener jeg ikke kan dokumentere feil jeg påpeker med hensyn til det som skrives om Frikirken i offisielle kirkelige uttalelser eller surveys. Her snus saken på hodet, ettersom det er boka som inneholder påstander som ikke er dokumentert på denne måten. Når jeg påpeker at medlemmer i kirkesamfunnet ikke vil kjenne seg igjen i beskrivelsen er dette en vektig innvending, spesielt når man beskrives i generaliserende vendinger.

Konkret refererer dette til utsagnet: «Selv om bibelsynet varierer noe, mener de fleste at teologi og etikk må bygge direkte på Bibelen, uavhengig av resultater fra historisk-kritisk forskning, kultursituasjon og strømninger i tiden.» Selv har jeg gjennom sju år jobbet med Frikirkens pastorutdanning på Luthersk Bibel- og Menighetsseminar/Frikirkens teologiske høgskole (senere fusjonert med Høgskolen i Staffeldtsgate, og videre med NLA-høgskolen). Jeg kan forsikre om at historisk-kritisk forskning lå til grunn for undervisningen, og at dette aldri ble problematisert i Frikirken. (De eneste som har opponert mot dette møtte jeg på MF, der et par studenter protesterte mot min undervisning som de mente var altfor preget av historisk-kristisk teologi.)

Jeg etterlyser en mer lyttende og ydmyk holdning når feil påpekes.

Når det gjelder Kvekersamfunnet var ikke min kritikk at de ble omtalt, men jeg stilte meg spørrende til vektingen f. eks. i forhold til Smiths Venner.

Det siste avsnittet til Tjørhom, der han oppfordrer Vårt Land til å slutte å omtale faglitteratur og meg til å holde meg til oppbyggelseslitteraturen, opplever jeg som useriøs og fordummende. Kirkekunnskap er ikke akkurat rakettforskning. Dette ligger absolutt ikke på et faglig plan som det er vanskelig å forstå. Å sette seg selv på en slags faglig pidestall er patetisk.  Kanskje det er bedre å oppfordre den som ikke tåler kritikk til å gjøre andre ting enn å skrive bøker.  

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2966 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1580 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1122 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1062 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 643 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere