Einy Rendal Elgsæther

4

Andakten på NRK

Heller ikkje i dag var det ein kristen andakt i radioen. Hadde det ikkje vore for Fadervår og velsigninga, så hadde vi vel ikkje tenkt på at dette skulle vera ein kristen andakt.

Publisert: 16. jan 2019.

Vi som ønskjer å få ei andaktsstund med kristen forkynning knyta til Bibelens ord, blir oftare og oftare skuffa.

Kva er ein kristen andakt? Er det prat om laust og fast, private daglegdagse opplevingar, filosofiske betraktningar eller til og med sårande angrep, karrikatur og latterleggjering av andres kristne bakgrunn og trussamanheng, som vi har opplevd i det siste?

Blir året 2018 det året da andakten som kristen forkynning i NRK vart fasa ut, slik vi opplevde med fredagsandakten? 

Den skulle bli så mykje betre, med personlege kristne vitnespyrd. I dag er det eit opplegg der programleiaren t.d. går ut på gata og spør folk som ikkje har peiling, kva pinse er. Hadde dei enda oppsøkt ein samanheng der dei kunne fått eit fornuftig svar, så det kunne vore ei kunnskapsformidling til det norske folk!

Er det slik det blir også med dei få dagane vi enno har nokre minuttar avsatt til eit kristent program? Ein kan lura på om det er NRKs politikk å få bort kristen forkynning. Blir andaktshaldarane instruert i å laga andakten så «nøytral» som råd, så det skal passa for «alle»? Det betyr i tilfelle at den blir så likegyldig at den ikkje er for nokon.

Og kvifor er det mindre og mindre av kristne salmar og songar i andakten? Det er ikkje lenge sidan vi fekk ei flott ny salmebok med 899  gamle og nyare salmar og songar med djupt kristent innhald og bibelsk substans. Kvifor ikkje bruka desse og andre kristne songar, så vi som eit kristent folk kan ta vare på dei og læra dei? Det er elles nok av norsk og engelsk popmusikk i media. Det er trist når også ein del av andakten blir platte og innhaldslause «låter».

Ein skulle tru at NRK hadde ansvar for å ivareta også ei gruppe lyttarar som er interessert i kristen forkynning, like så vel som andre interessegrupper som har sine program, som sport, teater, film, bøker, naturvitenskap etc.  Kanskje også å ivareta ein kategori lyttarar som ikkje så lett kjem seg til kyrkje og kristne samlingar, gamle, einsame, sjuke. Og det gjeld også gudstenestene som vi gjerne vil behalda i gudstenestetida, helst direkte sendt, ikkje opptak av konsertar etc, som kan sendast til andre tidspunkt.

Heldigvis hender det enno at vi har andaktshaldarar som fiorstår kva ein andakt er, og som har ei klår forkynning. Som eksempel kan eg nemna Geir Gundersens andaktar før jul, Jesussentrerte og bibelfunderte andaktar. Likeså andaktane av Alf Kjetil Walgermo og nokre fleire. La oss få slike andaktshaldarar.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere