Linda Hofstad Helleland

11

Norge trenger flere barn

Antall barn som fødes i Norge har stor betydning for velferdsstatens bærekraft, og enorm verdi for den enkelte forelder og familie. Norge trenger flere barn.

Publisert: 16. jan 2019.

Å få, eller ikke få, barn er en dypt personlig avgjørelse, som den enkelte kvinne og den enkelte familie ikke fatter på samfunnsøkonomisk grunnlag.

For mange er det å få barn et av livets store høydepunkter – det som skaper en familie av et parforhold, og som fyller tilværelsen med stabilitet, tilhørighet og mening. For andre er livet like fint uten å få egne barn. Disse avgjørelsene fattes av hver enkelt kvinne, mann og familie, helt uten innblanding fra regjering eller politikere. Godt er det.

Svekke skattegrunnlaget. 

Hvorfor er regjeringen opptatt av at antall fødsler skal øke? Jo, fordi når fødselstallene går ned, slik de har gjort i Norge, vil det få politiske og økonomiske konsekvenser. Over tid vil lavere fødselskull bidra til å redusere veksten i arbeidsstyrken og sysselsettingen og dermed svekke skattegrunnlaget for finansieringen av offentlige utgifter.

Den samlede verdiskapingen i Norge er avhengig av landets ressurser, og her er arbeidskraften desidert viktigst.

Hva som ligger bak de synkende fødselstallene er usikkert. Lenge var Norge i den gunstige situasjonen at vi hadde både høy produktivitet og høy yrkesdeltagelse for kvinner, kombinert med høye fødselstall. De senere årene har fødselstallene sunket betydelig. Det fødes nå 1,62 barn per kvinne – det laveste antallet målt i Norge. Vi ser at førstegangsfødende i Norge blir stadig eldre, og stadig færre får flere enn to barn. For regjeringen har det derfor vært avgjørende å få oppdatert kunnskap om årsakene til denne utviklingen.

«Ja, vi elsker»-kampanje. 

Vi ønsker å legge til rette for at flere får barn tidlig. Danskene har hatt flere kampanjer for å øke fødselstallene og vi kan jo la oss inspirere av dem. Kanskje en «Ja, vi elsker»-kampanje for 
studenter er en god idé?

Jeg har forslag til tiltak på mitt bord nå som jeg vurderer for at flere studenter, og dem som er i overgangsfasen mellom studier og arbeid, kan få bedre økonomiske muligheter når de får barn. Forslagene handler blant annet om at foreldrepenger kan opptjenes basert på yrkesaktivitet og fullførte studier, samt billigere barnehage og SFO.

Antall barn som fødes i Norge har stor betydning for velferdsstatens bærekraft, og enorm verdi for den enkelte forelder og familie. Norge trenger flere barn.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere