Trond Enger

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund
2

Omkampen om kommuneprest

Publisert: 15. jan 2019

I Vårt Lands artikkel om kommunepresten i Kongsberg som det ikke ble noe av, tillegges Human-Etisk Forbund æren for å ha stoppet forsøket (10. januar).

Vi vil tro at kommunepolitikerne merket seg at Likestillingsombudets fagdirektør minnet om at det i utgangspunktet er forbudt å diskriminere etter livssyn ved tilsettinger i det offentlige (Fritanke.no). Det har kanskje hatt vel så stor betydning for den endelige avgjørelsen.

I forkant av saken oppfordret vi kommunepolitikerne til å vurdere om en prest kan fungere like godt for hele befolkningen i en stilling der ikke minst unge mennesker som strever, er målet for den kommuneansattes arbeid. Vi minnet også om tidligere feltprost Alf Petter Hagesæthers uttalelse om at tiden da Den norske kirke kunne betjene alle, er over. Vi er også enige med Presteforeningens leder som mener at det er Kirken selv, eller fellesrådet som han nevner, som bør ansette prester.

Den norske kirke i Kongsberg har prester som sikkert har engasjert seg – og vil engasjere seg for ungdom som strever i lokalmiljøet. Det bør vi alle glade for. Likevel uttrykte vi at det vil være uheldig om offentlig forvaltning skal åpne for religiøse stillinger når utfordringene som skal møtes, er allmenne. Kommunen skal ha ros for sitt engasjement for ungdommen og at det nå er blitt tatt hensyn til at hele fellesskapet skal veie tyngst når stillingen blir utlyst.

At forslagsstilleren, sokneprest Just Salvesen, nå forsøker å få rådmannen til å gi midlene til den nye stillingen til en frivillig organisasjon – som deretter kan opprette en prestestilling for kommunen, er en uverdig manøver og viser liten respekt for demokratiet i byen.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere