Karl Øyvind Jordell

174

Kirkevalget: Nominasjonskomiteene er partiorganer for Frimodig kirke; de som ikke blir anbefalt av de Frimodige, blir listefyll.

Forut for valget må så Kirkerådet klargjøre det sistnevnte overfor velgerne. Kirkerådet skal ikke favorisere noe parti, men har en klar forpliktelse overfor velgerne når det foreligger en valgordning der ytre ordninger, som man ikke kan påvirke eller overskue virkningen av, medfører at det man gjør, får stikk motsatt effekt av det man ønsker

Publisert: 14. jan 2019

Kirkerådet har i sin valghåndbok utvist en forbausende grad av omsorg for tellekorpsene ved kirkevalget, nemlig ved en redegjørelse for hvordan man skal forholde seg dersom det ved valget ikke skulle foreligge en liste fra bispedømmerådets nominasjonskomite (s 139). Man skulle tro at dette kunne vært tatt opp dersom situasjonen oppsto.

Mot denne bakgrunn er det forbausende at valghåndboken, som primært retter seg mot bispedømmeråd, valgråd og nominasjonskomiteer, overhodet ikke berører sentrale resultater fra evalueringen av forrige valg. Det er særlig ett resultat som det ville vært naturlig å informere om, nemlig at de kandidater på nominasjonskomiteenes lister som ved forrige valg ble anbefalt av ikke-partiet Levende folkekirke, hadde svært store sjanser for å bli valgt. Når det nå lenge har vært klart at ikke-partiet Frimodig kirke vil anbefale ved det kommende valget, burde man gjort det klart at nominasjonskomiteene langt på vei blir partiorganer for denne gruppen.

Kirkerådet måtte kanskje ha formulert seg mer generelt, uten å nevne partiene og ikke-partiene. Men det er lettere å få dette fram ved en konkret gjennomgang:

I mange år ble valgene til bispedømmeråd og Kirkemøtet avholdt med den type liste som nominasjonskomiteene nå skal forberede. Det fantes ikke landsomfattende anbefalings-aksjoner, slik at alle kandidatene hadde noenlunde samme sjanse til å bli valgt, fordi kumuleringene ikke ble styrt i retning av bestemte kandidater.

For to valg siden hadde det dannet seg to grupper, som begge anbefalte ‘sine’ kandidater på listene. Disse aksjonene nøytraliserte hverandre, men kandidater som ikke var anbefalt, og derfor ikke så ofte ble kumulert, hadde små sjanser for å bli valgt.

Ved siste valg var det som nevnt slik at de som var anbefalt av Levende folkekirke, hadde store sjanser for å bli valgt. Denne effekten ble styrket av at Åpen folkekirke stilte egne lister. De fleste liberale velgere benyttet denne lista, og kunne dermed ikke kumulere liberale kandidater på nominasjonskomiteenes lister. Liberale velgere som likevel benyttet nominasjonskomiteenes lister, risikerte å oppnå det stikk motsatte av det de ønsket. De sikret nemlig flere mandater til lista, men de kandidater som de kumulerte, kunne ikke hamle opp med kandidater som ble anbefalt av de Levende. Slike effekter har man ikke ved noe annet valg – bruker man en KrF-liste, er det ikke gitt at man får valgt dem man kumulerer, men man får valgt KrF-ere, aldri FrP-ere. Slik pervers effekt risikerte man imidlertid ved kirkevalget – pervers da i betydningen at ytre ordninger, som man ikke overskuer virkningen av, medfører at det man gjør, får stikk motsatt effekt av det man ønsker.

Det er viktig å klargjøre at resultatet ved forrige valg var påvirket av to faktorer: 1) Levende folkekirke anbefalte, og 2) Åpen folkekirke stilte egne lister.

Nå er det blitt klart at et konservativt parti, Bønnelista, tar sikte på å stille liste i alle bispedømmer. Dermed vil faktor 2) ovenfor bli balansert – det er ikke bare liberale velgere som vil la være å bruke nominasjonskomiteenes lister, men også noen konservative. Men faktor 1) vil fortsatt gjøre seg gjeldende, slik at de som blir anbefalt av de Frimodige, har størst sjanser for å bli valgt. Disse anbefalte kan oppfattes som forhåndskumulerte, og alle andre på lista blir listefyll.

Dette er grunnen til at nominasjonskomiteenes medlemmer kan sies å bli partifunksjonærer for Frimodig kirke.

Disse partifunksjonærene må nå gjøre det klart overfor dem som blir spurt og foreslått, at med mindre man blir anbefalt av Frimodig kirke, har man relativt små muligheter for å bli valgt. Man kan godt også si at dersom man heter f eks Anne Enger, og er liberal, kan man likevel bli valgt, men da med den side-effekt at man også sikrer mandat til minst en anbefalt i tillegg, som ellers ikke ville blitt valgt

Forut for valget må så Kirkerådet klargjøre dette overfor velgerne. Kirkerådet skal ikke favorisere noe parti eller ikke-parti, men har en klar forpliktelse overfor velgerne. Rådet må gjøre det klart 1) at fordi bare en enkelt gruppering anbefaler kandidater på nominasjonskomiteenes lister, vil disse listene i realiteten langt på blir partilister for dette ikke-partiet, og 2) at dersom man benytter denne lista, men ikke ønsker å støtte de Frimodige, risikerer man øke deres antall mandater – et perverst resultat.

Man kan ikke legge til grunn det som er blitt hevdet fra de Frimodige, at dette forstår nok velgerne – valgordningen er nemlig helt forskjellig fra det velgerne er vant til.

Sist hevdet de Levende at de ikke hadde taktiske baktanker ved ikke å stille egen liste, og heller anbefale kandidater. Etter at valget viste at dette ikke-partiet tjente på dette, ved at velgere som trodde de kunne få inn liberale kandidater ved å kumulere disse, også benyttet nominasjonskomiteenes lister, kan ikke Frimodig kirke påberope seg uvitenhet (se evalueringen fra forrige valg, s 128). Nå utnytter man en uklar valgordning til egen fordel.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 1461 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
27 dager siden / 1285 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 1166 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
7 dager siden / 927 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
3 dager siden / 873 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
26 dager siden / 568 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere