Leif Hovde

10

Slutt å benevne oss som et problem!

Publisert: 14. jan 2019

En tsunami er i ferd med å skylle over ­landet. Den lar seg ikke stoppe av helse­vesen eller brannvesen eller noe annet slags vesen. Den ruller fram i storbyenes gater, i fjordstrøk og daler, i tettsteder og grisgrendte strøk. Den får økonomer og sosiologer og helsebyråkrater til å skjelve. Den får til og med journalister til å slutte å tenke på hvilke holdninger som skapes av ordene de bruker, for de skriver i panikk. Nå har bølgen til og med nådd avisenes forsider!

En monsterbølge er i ferd med å utslette oss! Eldrebølgen, den store og forferdelige!

Ordet er gått inn i dagligspråket. Det brukes av stortingsrepresentanter og byrå­krater, av statistikere og planleggere, av forfattere og filosofer, av deg og meg. Det har fått oss til å tenke at kommende års økning av antall eldre er et samfunns­problem, en utfordring for velferdsstaten, noe uhåndterlig, skremmende.

Jeg protesterer – så høylydt og sterkt jeg kan. Vi eldre er ingen truende tsunami! Vi er tvert imot en enorm ressurs! Med enorme mengder av kunnskap og livserfaring er den eldre generasjon et viktig bidrag til løsningen på kommende tiders utfordringer. Slutt å benevne oss og betrakte oss som et problem. Vi er friske mye lenger enn før. Mange har både lyst til og mulighet til å bidra, hjelpe til, finne løsninger. Legg forholdene til rette for at vi kan tilføre av den rikdommen av kunnskaper og ferdigheter vi sitter med. Ikke alt som skal gjøres i samfunnet krever mastergrad fra universitetet – skjønt mange av oss har det også! Men mye kan gjøres i omsorgs­tjenestene, i skolen, i kulturlivet, i media, i næringslivet, i politikk og ­administrasjon, som først og fremst krever menneskekunnskap, livserfaring og evne og vilje til innlevelse. Det har vi!

Ord skaper holdninger! Slutt å bruke det negativt ladede ordet. Bruk heller Eldreressursen om kommende tider! Da har vi et positivt utgangspunkt. Ålesunds flotte ordfører Eva Vinje Aurdal har lovet at hun skal slutte å bruke bølgeordet. Jeg slutter meg til! Hvem slår følge med oss?

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere