Trygve Svensson

5

Mens vi venter på Hadeland

Kan KrF være en politisk kraft for landbruket, distriktene, et ryddig arbeidsliv, og kampen mot ulikhet, selv etter Hadeland?

Publisert: 11. jan 2019

Det er tilsynelatende god stemning under regjeringsforhandlingene på Hadeland. Bak fasaden merker nok imidlertid de fire forhandlingslederene presset. Etter høstens politiske drama i KrF må Jeløya-gjengen levere seire til regjeringens nyeste medlem og beholde ro i egne rekker - eller ta risikoen på at Ropstad skal bli felt som partileder selv før han er valgt. 

Ingen seier vil være større for Ropstads KrF enn en endring i abortlovens paragraf 2c. Samtidig kan egentlig ingen seier være mindre enn en endring i 2c. Som redaktør av den kristne avisen Dagen, Vebjørn Selbekk, nylig sa til Aftenposten: «Det var så knapt flertall i KrF for å gå til blå side at abortutspillet til Ropstad og Solberg var med på å avgjøre saken. Dette handler om Ropstads autoritet som fremtidig leder». Noen av de mer taktiske «blå» delegatene fra skjebnelandsmøtet i høst sier at et forbud mot tvillingabort vil være nok til å skape ro i rekkene. Det er i så fall noe helt annet enn hva som ble sagt på fylkesårsmøtene, hvor «en historisk endring» var selve hovedargumentet for blå side. Problemet med at 2c ble brukt som forhandlingskort er at det finnes ingen enkle svar på problemet paragrafen er laget for. Hvis man ønsker færre aborter i Norge ville det vært klokere å lytte til Knut Arild Hareides forslag om en konkret handlingsplan for å forebygge uønskede svangerskap. Det skjedde som kjent ikke, og nå ligger presset på de blå forhandlerne.

Landbrukspolitikk 

Det er imidlertid andre sider av politikken som bør ligge til grunn for hvordan vi bedømmer resultatet.

Ifølge KrFs Steinar Reiten, ga et flertall av partiets fylkeslag beskjed før forhandlingene om at landbruk og distriktspolitikk var de viktigste temaene.  Og i 2015 lovet Knut Arild Hareide at han aldri kom til å velge statsrådsbil på bekostning av en god landbrukspolitikk. Det løftet har han holdt. De siste årene har et såkalt «jordbruksflertall» på Stortinget, bestående av de rødgrønne og KrF, tøylet regjeringen. «KrFs landbruksgaranti» står og faller på hva Ropstad får til, ifølge Bondelaget.

En viktig seier for Ropstad ville være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet, slik «jordbruksflertallet» slo fast i behandlingen av Landbruksmeldingen 2016. KrF må prøve å vri jordbrukspolitikken for å bedre økonomien i små og mellomstore bruk, men det står i kontrast til FrPs linje for å belønne stordrift. Alternativt kan KrF ta sikte på å få gjennomslag i enkelte tunge symbolsaker på landbruk som importvernet.

Beredskap og «fjernpoliti»

Politireformen er en viktig distriktspolitisk sak for mange. KrF deltok i flertallet som vedtok politireformen, men har kritisert regjeringens implementering kraftig, og mener det har blitt en «fjernpolitireform». For KrFs velgere vil det være viktig å øke bemanning i distriktene, og se på strukturen for politi- og lensmannskontorer.

Så sent som i november støttet dessuten KrF et forslag i Stortinget om å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus, og forskriftsfeste krav om responstid for ambulanse innenfor nasjonale responstider på 8, 12 og 25 minutter. Dette ble nedstemt av regjeringen og Arbeiderpartiet. I en sentrum-venstre konstellasjon, slik Hareide tegnet opp i høst, ville KrF kunne dannet en allianse med Senterpartiet i slike spørsmål. På Hadeland står nok Ropstad ganske alene.

Arbeids- og familiepolitikk

Høy tillit og lave forskjeller mellom folk er to årsaker til at Norge er et godt land å bo i. Ulikhetene i Norge er heldigvis mindre enn i mange andre land. Men de har økt også her – og mer enn i mange andre land.

Regjeringen har svekket velferdsgoder for de aller svakeste i samfunnet, som for eksempel endringer i pleiepengeordningen, samt kutt i informasjonsordningen for au-pairer, fri rettshjelp og tilskuddsordninger for multihandikappede og mennesker med kroniske sykdommer. De svekker også velferdssamfunnet årlig med pålagte ostehøvelkutt. Samtidig har de kuttet over 25 milliarder i skatter. De som har mest, har fått de største kuttene. Før valget i 2017 sa partileder Knut Arild Hareide at det ikke er tiden for store skattekutt. Jeg håper at Kjell Ingolf Ropstad har fulgt Hareides linje i forhandlingene.  

Forskere er enige om at et ordnet arbeidsliv med sterke fagforeninger er viktig for å holde ulikheten lav. Likevel har regjeringen økt adgangen til å ansette folk midlertidig, innført relative kutt i fagforeningsfradraget og anerkjent det uorganiserte arbeidslivet. I fjor brukte Krf sin vippeposisjon til å sikre flertall med opposisjonen i den såkalte innleiesaken. Flertallet sørget med det for en opprydding rundt innleie fra bemanningsforetak i Norge. Denne alliansen mellom kirkefolket og arbeiderbevegelsen sendte et tydelig signal om at et velorganisert arbeidsliv er en forutsetning for et trygt familieliv. I tillegg har KrF sagt tydelig fra om at søndag bør forbli annerledesdagen, noe Knut Arild Hareide har fått tydelig støtte for i sentrum-venstre. Ap, Sv og Mdg har alle programfestet å holde søndagen fri for handel.

En viktig lakmustest for Kjell Ingolf Ropstads avtale på Hadeland vil være hvor langt til høyre KrF vil bli dratt i arbeidslivsspørsmål i disse forhandlingene. Blir KrF under Ropstad et klassisk høyreparti, eller klarer han å holde igjen for de liberalistiske kreftene hos Jeløya-partiene?  

To flasker vin

Samtidig som FrP og KrF satt i budsjettforhandlinger før jul, stemte KrF for å fjerne de to ekstra vinflaskene i taxfree-kvoten. Frp oppfattet voteringen i Stortinget som et dolkestøt fra KrF, og var svært nær ved å i gjengjeld velte hele budsjettavtalen. På Hadeland kan det være at KrF må gi Frp tilbake de to vinflaskene, kanskje i bytte mot å gi Vinmonopolet rettighetene til taxfreesalget på Gardermoen. Det store spørsmålet mange sitter igjen med før en ny regjering står på trappene er imidlertid hva annet Kjell Ingolf Ropstad har gitt fra seg. Jeg håper at han har dratt i land seire som sikrer at KrF forblir en sterk kraft i sentrum av norsk politikk, og ikke et blåblått parti.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3318 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
27 dager siden / 2429 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
15 dager siden / 2391 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2357 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1814 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1646 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1496 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere