Elisabeth Sandvand Aase

2

Ikke så viktig med pappaen så lenge mor er hjemmeværende?

Blir det å være hjemmeværende mor sett på som så lite verdifullt for samfunnet at far blir diskvalifisert fra lønnet pappapermisjon?

Publisert: 9. jan 2019 / 212 visninger.

Mannen min og jeg har fått tre barn. Da vi fikk de to første var vi så heldige at vi fikk lønnet mamma- og pappapermisjon, på et nivå som er en stor luksus sett fra andre steder i verden. Takk, takk!! Så valgte vi noe som nesten kjennes forbudt ut å si i Norge: Jeg ble hjemmeværende mamma og har ikke jobbet noe utenom. Da vi så fikk barn nummer tre, skjedde følgende: Far får bare lønnet permisjon hvis mor har inntektsgivende arbeid seks av ti måneder før fødsel eller hun går ut i jobb eller fulltidsstudier mens han tar ut permisjon. Far har altså ikke selvstendig uttaksrett, men det har mor. Jeg har forstått at EFTAs overvåkingsorgan ESA faktisk har klaget Norge inn for EFTA-domstolen fordi de mener at denne ordningen diskriminerer fedre.


Vi er jo et land som egentlig går for å være flinke på likestilling og vi har en stor fedrekvote fordi vi tror det er viktig at barnet får mye tid med far. Så hvilke verdier og holdninger kan det være som ligger bak denne uselvstendige uttaksretten til far og som kan se ut til å veie tyngre enn likestilling og at barn får tid med pappaen sin?


800 millioner?

De som står bak denne permisjonsordningen hadde helt sikkert ikke onde hensikter, og det kan være det er årsaker her som jeg ikke har forstått. Det jeg har inntrykk av er en hovedårsak, er at regjeringen mener det blir for dyrt med selvstendig uttaksrett for far. I følge barne- og likestillingsdepartementet vil det koste rundt 800 millioner kroner i året. (3,8 prosent av de 21 milliardene som foreldrepermisjonen koster totalt) Jeg forstår at 800 millioner kroner er mye, men er det likevel riktig å diskvalifisere en gruppe fedre på bakgrunn av hva mor gjør? Jeg får inntrykk av at da er det ikke er så viktig med pappaen, eller at det må være noe riktig ille med oss som er i denne kvinneflokken siden vi fører til diskriminering av far. En kvinneflokk som består av hjemmeværende, studenter, gründere, uføre, kvinner på arbeidsavklaringspenger og nyinnflyttede til Norge. Ettersom det er hjemmeværende jeg er, skriver jeg dette innlegget ut ifra det, men jeg heier veldig på dere andre også.


Hjemmeværende mødre bidrar ikke nok i samfunnet?

Som hjemmeværende mor må jeg helt ærlig si at denne uselvstendige uttaksretten til far kan oppleves ganske ydmykende. Blir det å være hjemmeværende mor sett på som så lite verdifullt for samfunnet at far blir diskvalifisert fra lønnet pappapermisjon? Tenkes det at vi ikke gjør nok for andre? Jeg ønsker virkelig å bidra i samfunnet, men kan dette måles? Er det legen, den som vasker doene, fotballspilleren, presten eller er det miljøaktivisten som bidrar mest i samfunnet? Hvis jeg hadde jobbet i barnehage og tatt meg av andre sine barn, så hadde det ut ifra denne permisjonsordningen hatt større verdi. Er det fordi vi hjemmeværende mødre ikke får lønn eller ikke betaler skatt? Jeg kan jo forstå at folk kan tenke at vi bidrar mindre økonomisk til samfunnet fordi vi ikke betaler skatt. Men en heltidsplass i barnehage koster det offentlige ca. 100 000 (alder fra 3-6 år) og ca. 200 000 (fra 0-2 år) kroner i året, og her spares det mye på oss hjemmeværende selv om vi i perioder får kontantstøtte (noe vi er veldig takknemlige for!) Jeg har lite peiling på samfunnsøkonomi, så jeg vet ikke hvordan regnestykket blir alt i alt. Uansett så tenker jeg at det å bidra i samfunnet er et veldig stort spørsmål som langt ifra bare kan måles i penger. Og jeg tror at det å bygge familie er med på å bygge et godt samfunn. 


Hjemmeværende mødre slipper ikke far nok til?

Kan en annen årsak til at far ikke har selvstendig uttaksrett være at man ønsker så sterkt likestilling på arbeidsmarkedet og likestilling i hjemmet? Jeg må si jeg har problemer med å forstå at det kan være riktig å lage en permisjonsordning som diskriminerer menn og går ut over barna, for å få flere kvinner ut i arbeidslivet. Jeg har også problemer med å forstå at for å oppnå likestilling i hjemmet, så må mor komme seg ut. Bak det argumentet kan det virke som om det ligger en holdning om at vi hjemmeværende mødre er sånne som ikke slipper far til. Siden vi er mye sammen med barna, kan det jo være vi må øve oss litt ekstra på å gi far rom. Men så tenker jeg også at mor og far er forskjellige fra naturens side. Graviditet, fødsel og amming skaper ofte et unikt tilknytningsbånd mellom mor og barn. Dette kan for eksempel føre til at babyer ofte foretrekker mor når de er sultne og trøtte. Far trenger ikke bli den samme som mor, men mor og far kan likevel være likestilt. Far har også mulighet til å skape et unikt tilknytningsbånd mellom seg selv og barnet, og han er så viktig! Jeg tror de færreste hjemmeværende mødre vil dytte far bort når han ønsker nærhet til barna sine. Med sin tilstedeværelse er ikke far bare viktig for barna. Hans tid hjemme kan også være veldig betydningsfull for forholdet mellom mor og far i en periode som for mange kan være full av følelser, mangel på søvn og andre utfordringer.


Hjemmeværende innvandrermødre?

Et annet argument jeg har hørt for den uselvstendige uttaksretten til far er å integrere hjemmeværende innvandrermødre snarest mulig. Jeg er enig i at integrering og språk er svært viktig. Spørsmålet er om en slik ordningen som skal gjelde alle småbarnsfamilier er en riktig måte å bidra til det på når den til og med bryter med likestillingen? Dessuten kan det jo tenkes at det er kvinner og menn fra andre land som også kjenner det viktig å være hjemme med sine små litt lenger og som kan integreres likevel.


Selv om min mann ikke har fått lønnet permisjon, så har han vært hjemme likevel -  i fire måneder med ulønnet permisjon. Det har ikke vært en glansperiode økonomisk, men det er ikke synd på oss, vi føler oss veldig heldige! Fordi vi hatt bedre tid sammen, det har vært mindre stress enn vanlig og ikke minst så har barna fått være mye mer med pappaen sin enn de pleier. Og jeg vil skrive med store bokstaver til slutt: PAPPAEN ER VELDIG VIKTIG – OGSÅ FOR BARNA SOM HAR HJEMMEVÆRENDE MØDRE!

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 7 timer siden / 58 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 14 timer siden / 1480 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 16 timer siden / 149 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 16 timer siden / 188 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 16 timer siden / 116 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 17 timer siden / 144 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 17 timer siden / 76 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 20 timer siden / 142 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
4 måneder siden / 82793 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44733 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35605 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28961 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22903 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22517 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22505 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20426 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19476 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 16 timer siden / 149 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 16 timer siden / 188 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 16 timer siden / 116 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 17 timer siden / 144 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 17 timer siden / 76 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 22 timer siden / 314 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 22 timer siden / 306 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 22 timer siden / 217 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 22 timer siden / 65 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 22 timer siden / 329 visninger
Les flere

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 7 timer siden / 58 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 14 timer siden / 1480 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 16 timer siden / 149 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 16 timer siden / 188 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 16 timer siden / 116 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 17 timer siden / 144 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 17 timer siden / 76 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 20 timer siden / 142 visninger
Les flere