Kari Henriksen

Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
8

Ansvar for barnevernet

Høyreregjeringens manglende oppfølging av barnevernet er tydelig for alle som følger med.

Publisert: 9. jan 2019

Høyreregjeringens ­manglende oppfølging av barne­vernet er tydelig for alle som ­følger med. I de fem årene denne regjeringen har styrt, har de først ­fjernet posten for øremerkede ­stillinger til barnevernet som Stoltenberg-­regjeringen innførte, og ikke lagt på bordet penger til en eneste stilling i det ­kommunale barnevern. Medier og tilsynsmyndigheter har levert den ene kritiske rapporten etter den andre.

Ikke tilstrekkelig. 

Kommuner, som Hofstad Helleland og Mæland nå ­utfordrer (Vårt Land, 4. januar), har tatt ansvar og bevilget penger til flere stillinger. Men de fleste er enige om at det ikke er tilstrekkelig. Oppgavene og problemene er større enn dagens ansatte kan løse. Brukerorganisasjoner og barn med erfaring fra barnevernet er tydelige: Flere voksne med bedre tid er det vi trenger i kommunalt barnevern.

Barneombudet hadde ett tydelig krav til oss på Stortinget i budsjetthøringen: flere stillinger i barnevernet. Høyreregjeringen lytter ikke til disse, men forventer at kommunene skal ta større ansvar. De tar ansvar. I motsetning til Mæland og Hofstad Helleland ­bevilger de blant annet penger til stillinger.

Riksrevisjonen har fremsatt ­alvorlig kritikk mot høyreregjeringens håndtering av Bufetats bistandsplikt i akuttsaker. Riksrevisjonen ­uttrykte også ­bekymring for omfanget av ­private aktører i akuttsaker. ­Bruken av ­kommersielle aktører er heller ikke en sak høyreregjeringen har tatt tak, men som de andre ­partiene på ­Stortinget har pålagt regjeringen å ta tak i. At hundrevis av ­millioner ­flyttes til­ ­kommersielle aktørers ­konti i ­utlandet og ikke ­kommer norske barne­vernsbarn til nytte, er ­uproblematisk for høyre­regjeringen. De ­prioriterer valgfriheten for internasjonale ­kommersielle konsern, på bekostning av valgfriheten disse pengene kunne bidratt til for barna og deres familier i barnevernet.

Jeg forventer at høyreregjeringen slutter å peke på andre når barnevernet ikke fungerer godt nok. Barna trenger at alle stiller bedre opp, også regjeringspartiene.

Ikke kommersielle. 

Arbeiderpartiet tar barnevernets utfordringer på alvor, og viser det i politisk handling. Hvert år har Arbeiderpartiet i sine alternative budsjetter på Stortinget videreført øremerkede midler til stillinger i det kommunale barnevernet; vi har styrket satsingen på kompetanse; økt midlene for å bidra til at skolegangen for barn i barnevernet skal styrkes. Og vi har fått flertall for at barnevernet i hovedsak skal drives av det offentlige og ­ideelle, ikke kommersielle drivere. Arbeiderpartiet har også økt kommunenes økonomiske rammer, med til sammen rundt tre milliarder kroner for bedre å kunne ivareta velferdsutfordringene, i stedet for å gi skattekutt til de med mest fra før. Høyreregjeringens partier har ikke støttet noe av dette.

Også Arbeiderpartiet har forventninger til barnevernet og til politikere som har ansvar for barnevernet. Det skulle bare mangle. Men forventninger og prestisje vokser ikke i et tomrom. I en tid der situasjonen i Norge går feil vei og forskjellene mellom familienes økonomi øker, er det helt nødvendig at regjeringen tar sitt ansvar for at ­forventningene skal kunne realiseres.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere