Magne Bjørndal

2

Kyrkja ekskluderer ­synshemma medarbeidarar

Viss Den norske kyrkja ønskjer mangfald blant ­medarbeidarane sine, må tilhøva leggjast til rette. For synshemma tilsette går det feil veg.

Publisert: 9. jan 2019 / 752 visninger.

Gjennom snart tretti år har eg arbeidd som prest i Den norske ­kyrkja. Det kan vera krevjande, men er i det store og heile eit privilegium: Eg får brukt meg sjølv på ulike måtar, og ­møter mange slags ­menneske. Stort sett har kyrkja vore ein god arbeidsplass. I dei tilfella det har vore nødvendig å ta spesielle omsyn til at eg er blind, har dette for det meste vorte følgd opp på ein god måte.

På eitt område sviktar det ­likevel stadig. Det gjeld inn­føring av dataverkty som eg er ­avhengig av, for å få gjort ­jobben min. Det kan handla om kalender­program, utfylling av reiserekningar og timeregistrering. Gong på gong viser det seg at slike løysingar er ubrukelege for meg. Ting eg fint kunne ha gjort sjølv, må andre gjera for meg.

Steg bakover. 

Det toppa seg hausten 2018, då kontor­fellesskapet der eg arbeider bytte til Kirkepartner som data­leverandør. Dette selskapet er eigd av kyrkjelege aktørar, og ein skulle tru at der låg alle dei fine orda om kyrkja som open og inkluderande fremst i panne­brasken. I praksis er det ikkje slik, viser det seg.

Ei stund såg det ut til at eg ikkje eingong ville få tilgang til e-post på Kirkepartner sitt system. Så gale gjekk det heldigvis ikkje, men den løysinga eg så langt har endt opp med er eit langt steg bakover jamført med den eg brukte tidlegare.

Parallelt med overgangen til Kirkepartner, har eg lese Jeg ­lever et liv som ligner deres av Jan Grue. Røynslene hans som rullestolbrukar er heilt andre enn mine som blind, men mykje av det han skriv om kan eg likevel kjenna meg att i. Eit eksempel er når han skriv at kampen han kjempar ikkje er mot kroppen sin – den er som den er. Kampen er mot samfunnet rundt – bygningar som ikkje er tilgjengelege, eit byråkrati som trenerer og krev meir dokumentasjon, eller rotar vekk saka di. Blind har eg vore frå fødselen, og det lever eg greitt med. Men det er frustrerande å stadig måtta slåss for tilgang til ting som burde vore sjølvsagt. Eg møter ikkje vrangvilje og motstand, men velvilje og forståing. Det er bra, men det rekk likevel ikkje langt nok, så lenge det ikkje følgjer handling med.

Trinnfri tilkomst. 

Før ein får reisa eit nytt offentleg bygg, vert det stilt krav til at rullestol­brukaren kjem seg inn. Det skal vera trinnfri tilkomst, breie nok dører og så bortetter. Like ­naturleg burde det vera å s­tilla krav til at ei dataløysing som skal innførast kan brukast med tale­syntese og leselist for punktskrift. Det finst unnatak, men i dei fleste tilfelle går det an å ­finna løysingar som kan brukast av alle, når ein berre tenkjer på det frå starten av.

Eg veit ikkje heilt kva som ­eksakt skal til, for at eg skal få betre tilgang til Kirkepartner sine løysingar enn eg har no. Truleg er den beste måten å finna det ut på at folk med teknisk ­kompetanse hjå Kirkepartner stikk hovuda sine saman med folk som kan skjermlesarar og universell ­utforming. Slike folk finst, og eg har fleire gonger fortalt Kirkepartner kvar dei er.

Dette temaet har òg ei ­juridisk side, som ikkje er godt nok ­ivareteken: Det vert stilt krav om at app-ar og nettsider som skal kunna brukast av alle, skal vera universelt utforma. I siste instans kunne det vanka bot, viss kyrkja sine nettsider ikkje var tilgjengelege med talesyntese, leselist og forstørring. Noko tilsvarande krav finst ikkje til programvare som arbeidstakarar er avhengige av. Dette bør koma på plass!

Nokså sært. 

Nokre hugsar kanskje figuren «Sture ­Hansen» frå NRK-programmet Hallo i uken for nokre år sidan. Han underteikna alltid innlegga sine «på vegne av vanvittig mange». Det kan ikkje eg gjera. Det er ei nokså sær problemstilling eg tek opp, men eg er ikkje den einaste som er råka av den. Me er ­fleire synshemma arbeidstakarar i Den norske kyrkja som slit med akkurat det same, og ­manglande tilgjenge til dataprogram er eit problem mange stader, ikkje minst i ­offentleg sektor.

Viss honnørorda om ei inkluderande kyrkje skal vera tru­verdige, kan kyrkja kanskje ­starta med å ikkje ekskludera sine eigne tilsette?

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 6 timer siden / 50 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 13 timer siden / 1430 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 186 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 114 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 141 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 73 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 19 timer siden / 140 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82793 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44733 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35603 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28961 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22902 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22517 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22493 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20425 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19474 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 186 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 114 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 141 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 73 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 21 timer siden / 313 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 21 timer siden / 299 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 21 timer siden / 216 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 21 timer siden / 65 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 21 timer siden / 329 visninger
Les flere

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 6 timer siden / 50 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 13 timer siden / 1430 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 186 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 114 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 141 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 73 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 19 timer siden / 140 visninger
Les flere