Lederartikkel Vårt Land

Lese for livet

200 millioner barn i verden kan ikke lese og skrive. I 2019, som er bokens år, er det viktig å ta med denne virkeligheten inn i feiringen.

Publisert: 8. jan 2019

Rundt 750 millioner voksne i verden kan ikke lese eller skrive. To tredjedeler av dem er kvinner. De mangler den grunnleggende ferdigheten som de fleste av oss tar for gitt.

Nesten 60 millioner barn går ikke på skolen og det er over 200 millioner barn som ikke har lært å lese og skrive. I krigsherjede Syria, for eksempel, er konsekvensene av 7.000 ødelagte skoler at to millioner syriske barn står uten skolegang.

Les også: På 10 år er antallet barn i verden som ikke får skolegang knapt redusert. Bakerst i køen for tilgang til god utdanning står migrantbarn og barn på flukt.

2019 er bokens år i Norge, og da er det viktig å ta med også denne virkeligheten inn i feiringen. 500 biblioteker over hele landet skal være med og fremme lesing og leselyst gjennom 2019. Å lese og skrive er en menneskerettighet, sammen med retten til utdanning.

I år er det også 500 år siden erkebiskopen i Nidaros, Erik Valkendorf fikk utgitt et verk som foreskrev hvordan gudstjenestelivet skulle gå for seg i erkebispedømmet. Missale Nidrosiense skulle bli brukt i kirkene. Breviarium Nidrosiense skulle være den liturgiske håndboka til hver enkelt prest.

Dette er Norges første, trykte bøker, og det er en begivenhet som absolutt er verdt en feiring, og en god anledning til å sende en takknemlig tanke til Gutenberg og trykkpressen hans.

Kunnskap er makt. Å kunne lese er nøkkelen til kunnskap. Før Gutenbergs trykkpresse, ble bøker produsert for hånd, og var for de ytterst få. De var sjeldne og dyre, det var kirken og samfunnets mektige som hadde råd og tilgang.

500 år etter messeboka i Nidaros, er verden forandret. Men fremdeles har altså ikke alle har muligheten til å lære å lese og skrive. Utdanning er essensielt for et samfunns utvikling, på flere nivåer. Jenter som får gå på skole, har bedre helse, gifter seg og får barn senere, blant annet.

Det som vi tar for gitt, er livsviktig andre steder. Norad oppsummerer slik: Lese- og skriveferdigheter er vesentlig for å kunne utrydde fattigdom, redusere barnedødelighet, stanse befolkningsveksten, oppnå likestilling mellom kjønn, og sikre bærekraftig utvikling, fred og demokrati.

Les også: Advarer mot overdreven tro på utdanning

Bokåret 2019 skal feires. Med det bør vi også gi større oppmerksomhet til den viktige oppgaven det er å gi alle samme mulighet til å lære å lese.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere