Tor Inge Østebø

1

Tjeneste-struktur, - ikke maktstruktur

Det er misvisende å kalle tjenestedeling for maktstruktur. Da har man fjernet seg fra det fokus som Paulus og Peter har når de lærer om disse forhold. Det saken handler om, er, som betegnelsen uttrykker, en tjeneste-struktur.

Publisert: 4. jan 2019 / 79 visninger.

I sitt innlegg på verdidebatt 29. des omtaler Mirjam Syltebø Endalew tjenestedeling som en patriarkalsk maktstruktur. En slik fremstilling gjør etter mitt syn ikke rett mot apostelen Paulus sin omtale av forholdet mellom mann og kvinne i hjem og menighet. Vi vet alle at menn kan bli fristet til å utnytte forholdet som en maktposisjon, - men apostelen advarer på det sterkeste mot det. Han lærer at det fra skapelsen av har vært slik at mannen er pålagt et større ansvar enn kvinnen. Dette underviser han om både i 1. Korinterbrev, i Efeserbrevet og brevet til Kolosserne. Han understreker at dette ansvaret innebærer tjeneste og offer, ikke selviskhet. Likeså advarer apostelen Peter på en sterk måte menn mot å utnytte sin stilling som selvisk maktutøvelse. 1.Pet 3,7

Det er derfor misvisende å kalle tjenestedeling for maktstruktur. Da har man fjernet seg fra det fokus som Paulus og Peter har når de lærer om disse forhold. Det saken handler om, er, som betegnelsen uttrykker, en tjeneste-struktur.

Syltebø Endalew henviser til Stephen C. Barton som påstår at ”brevtekstene ikke formaner til opprettholdelse av de hierarkiske strukturene, men peker på muligheter for å endre disse strukturene innenfra”. Bortsett fra at betegnelsen ”hierarkiske” ikke er et ord Skriften bruker, og at det i vår tid ofte brukes med negative implikasjoner, så kan jeg ikke se at det er påvist at de Gudskapte ordninger og strukturer Paulus underviser om er ment å skulle opphøre i den nåværende verden. At hovedhensikten for Paulus var hvordan Jesu etterfølgere skulle være nettopp det i sine ulike roller i hjem, samfunn og menighet, slår ikke grunnen vekk under hans prinsipielle undervisning ang de ulike forhold.

Det påpekes sterkt og tydelig at ethvert menneske i Kristus har samme verdi og posisjon for Kristus. Men samtidig undervises det om at Gud er ordens Gud, og at vi skal ha ærefrykt for de ordninger han har lagt ned i og med skaperverket så lenge den nåværende verden står.

Å sette menneskelagde ordninger, som slaveri, på samme linje som Gudskapte ordninger, blir grunnleggende feil, og innbærer etter mitt syn å undergrave apostelen Paulus’ integritet og argumentasjon, så vel som hans autoritet som Jesu apostel, - en autoritet apostelen Peter bevitner i 2. Pet 3.

Hva angår de ulike forordninger i Moseloven, er NT tydelig på at de i utgangspunktet var ment for et bestemt folk i en tidsbegrenset periode. Men det er ikke slike forordninger Paulus argumenterer ut fra. Som Jesus når han underviste om ekteskapet, går han tilbake til begynnelsen. Det Gud skapte var i Guds øyne godt. Gud er ikke underlagt modning, utvikling og endring som oss mennesker, og menneskeheten i sin helhet. Gud og Guds skaperverk kaller på en helt annen ærbødighet enn det mennesker har laget. Dessuten, skal Paulus, som vel var mer gjennomsyret av evangeliets radikale budskap enn noen av oss, ha brukt argumenter som det til syvende og sist ikke er hold i? Skal vi se på apostelens undervisning som ren retorikk for å oppnå sine mål?

En radikal etterfølgelse av Jesus kan ikke være å oppfordre til oppgjør og brudd med Guds ordninger og Jesu disiplers lære. Det som etterspørres i Bibelen er ikke kamp for makt og posisjoner, men å ha ærefrykt for Gud og elske ham. I det skulle man tro at både menn og kvinner vil finne mer enn nok av utfordringer.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 7 timer siden / 55 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 14 timer siden / 1476 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 16 timer siden / 148 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 16 timer siden / 187 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 16 timer siden / 115 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 17 timer siden / 144 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 17 timer siden / 76 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 20 timer siden / 142 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
4 måneder siden / 82793 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44733 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35603 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28961 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22903 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22517 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22503 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20426 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19476 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 16 timer siden / 148 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 16 timer siden / 187 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 16 timer siden / 115 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 17 timer siden / 144 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 17 timer siden / 76 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 22 timer siden / 314 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 22 timer siden / 304 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 22 timer siden / 217 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 22 timer siden / 65 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 22 timer siden / 329 visninger
Les flere

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 7 timer siden / 55 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 14 timer siden / 1476 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 16 timer siden / 148 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 16 timer siden / 187 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 16 timer siden / 115 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 17 timer siden / 144 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 17 timer siden / 76 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 20 timer siden / 142 visninger
Les flere