Tor Inge Østebø

3

Tjeneste-struktur, - ikke maktstruktur

Det er misvisende å kalle tjenestedeling for maktstruktur. Da har man fjernet seg fra det fokus som Paulus og Peter har når de lærer om disse forhold. Det saken handler om, er, som betegnelsen uttrykker, en tjeneste-struktur.

Publisert: 4. jan 2019

I sitt innlegg på verdidebatt 29. des omtaler Mirjam Syltebø Endalew tjenestedeling som en patriarkalsk maktstruktur. En slik fremstilling gjør etter mitt syn ikke rett mot apostelen Paulus sin omtale av forholdet mellom mann og kvinne i hjem og menighet. Vi vet alle at menn kan bli fristet til å utnytte forholdet som en maktposisjon, - men apostelen advarer på det sterkeste mot det. Han lærer at det fra skapelsen av har vært slik at mannen er pålagt et større ansvar enn kvinnen. Dette underviser han om både i 1. Korinterbrev, i Efeserbrevet og brevet til Kolosserne. Han understreker at dette ansvaret innebærer tjeneste og offer, ikke selviskhet. Likeså advarer apostelen Peter på en sterk måte menn mot å utnytte sin stilling som selvisk maktutøvelse. 1.Pet 3,7

Det er derfor misvisende å kalle tjenestedeling for maktstruktur. Da har man fjernet seg fra det fokus som Paulus og Peter har når de lærer om disse forhold. Det saken handler om, er, som betegnelsen uttrykker, en tjeneste-struktur.

Syltebø Endalew henviser til Stephen C. Barton som påstår at ”brevtekstene ikke formaner til opprettholdelse av de hierarkiske strukturene, men peker på muligheter for å endre disse strukturene innenfra”. Bortsett fra at betegnelsen ”hierarkiske” ikke er et ord Skriften bruker, og at det i vår tid ofte brukes med negative implikasjoner, så kan jeg ikke se at det er påvist at de Gudskapte ordninger og strukturer Paulus underviser om er ment å skulle opphøre i den nåværende verden. At hovedhensikten for Paulus var hvordan Jesu etterfølgere skulle være nettopp det i sine ulike roller i hjem, samfunn og menighet, slår ikke grunnen vekk under hans prinsipielle undervisning ang de ulike forhold.

Det påpekes sterkt og tydelig at ethvert menneske i Kristus har samme verdi og posisjon for Kristus. Men samtidig undervises det om at Gud er ordens Gud, og at vi skal ha ærefrykt for de ordninger han har lagt ned i og med skaperverket så lenge den nåværende verden står.

Å sette menneskelagde ordninger, som slaveri, på samme linje som Gudskapte ordninger, blir grunnleggende feil, og innbærer etter mitt syn å undergrave apostelen Paulus’ integritet og argumentasjon, så vel som hans autoritet som Jesu apostel, - en autoritet apostelen Peter bevitner i 2. Pet 3.

Hva angår de ulike forordninger i Moseloven, er NT tydelig på at de i utgangspunktet var ment for et bestemt folk i en tidsbegrenset periode. Men det er ikke slike forordninger Paulus argumenterer ut fra. Som Jesus når han underviste om ekteskapet, går han tilbake til begynnelsen. Det Gud skapte var i Guds øyne godt. Gud er ikke underlagt modning, utvikling og endring som oss mennesker, og menneskeheten i sin helhet. Gud og Guds skaperverk kaller på en helt annen ærbødighet enn det mennesker har laget. Dessuten, skal Paulus, som vel var mer gjennomsyret av evangeliets radikale budskap enn noen av oss, ha brukt argumenter som det til syvende og sist ikke er hold i? Skal vi se på apostelens undervisning som ren retorikk for å oppnå sine mål?

En radikal etterfølgelse av Jesus kan ikke være å oppfordre til oppgjør og brudd med Guds ordninger og Jesu disiplers lære. Det som etterspørres i Bibelen er ikke kamp for makt og posisjoner, men å ha ærefrykt for Gud og elske ham. I det skulle man tro at både menn og kvinner vil finne mer enn nok av utfordringer.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
29 dager siden / 1937 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
27 dager siden / 1660 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
20 dager siden / 1645 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
29 dager siden / 1601 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
20 dager siden / 1478 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
18 dager siden / 1411 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
22 dager siden / 1376 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 961 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere