Tron Hummelvoll

4

Fem kirkebesøk i året er mye, det!

Publisert: 2. jan 2019

Bispekandidat Anne Lise Ådnøy skiller i Vårt Land 20. desember mellom «de som er aktivisert» og «de som går i kirken fem ganger i året». Det vil si at de siste er de som går svært sjeldent til gudstjenester. Men faktum er jo at dersom alle Den norske kirkes medlemmer gikk så ofte i sin kirke som fem ganger i året, ville det blitt en utrolig oppslutning om gudstjenester og annen aktivitet!

La meg ta min egen menighet, som eksempel: Vi har over 14.000 medlemmer i Dnk i sognet vårt, tiltross for alle innvandrerne som bor her.

14.000 ganger fem blir 70.000 kirkebesøk i året - det vil si 1.300 i uka. Det ville gitt et utrolig godt oppmøte i alle våre tre kirker - ja langt på vei fylt dem hver søndag! (Mange søndager i året er det også bare gudstjeneste i vår «hovedkirke», så gjennomsnittlig oppmøte ville vært ENDA bedre!)

Vi må nok se i øynene at de aller fleste kirkemedlemmer her i landet bare går i kirka én til to ganger i året, og da vanligvis i forbindelse med en barnedåp, en konfirmasjon, et bryllup, en begravelse - eller julaften! Altså viser de aller fleste kirkemedlemmene egentlig en utrolig passivitet overfor en organisasjon som de har valgt å være medlem i!

Se for deg et like lavt engasjement hos medlemmene i en idrettsforening eller i et kor eller korps!

Det er i grunnen ikke så merkelig at politikerne ikke lengre ser det så viktig å støtte organisasjonen Den norske kirke, når medlemmene selv undergraver den!

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere