Njål Kristiansen

158

O jul med din glede og barn i august

Erna har holdt en nyttårstale som vil bli husket.

Publisert: 2. jan 2019

Dette var et uttrykk i gamle dager. Nå kommer det tilbake. Erna har føyet seg inn i rekken av nyttårstalere som vil bli husket for sin enkle formulering. Jeg er rimelig sikker på at den setningen om at hun ikke trenger å fortelle oss hvordan barn lages, kostet det hun har av selvkontroll uten å bryte sammen i latter. Eller at akkurat dette er filmet mange ganger før det endelig satt. 

Men likevel, hun har rett i sin påstand. Vi må føde flere barn. Påstanden er beviselig korrekt. Med et fødselstall på 1,6 pr kvinne sier det seg selv. Til sammenligning har Somalia 5,1. Det er ingen løsning å importere somaliere for under våre forhold vil de fort venne seg av med vanen å føde mange barn for å være sikre på at ett eller to vokser opp. I tillegg til at Somalia trenger sin egen ungdom til å bygge sitt land. 

Hvordan skal vi klare dette? Det er et enormt sprang i realiteten mellom 1,6 og 2,1 pr kvinne. Jeg er tvilende til at det lar seg gjøre å fylle gapet på mindre tid enn en generasjon. Skal det realiseres må det være en langsiktig holdningsendring til at man føder tidlig i tyveårene mens både menn og kvinner er på sitt mest fruktbare. Føder man tidlig har det også minst konsekvenser for studier og karriere. Vi kan tilrettelegge for forlenget maks-tid for studier, vi kan sprøyte inn økonomiske virkemidler slik at det blir praktisk talt et lønnet arbeide å føde, men likevel vil prosessen være langsom. 

Det går sikkert an å regne ut hvor mange kvinner som er aktuelle for denne familierollen i de nærmeste tyve årene, men jeg har en mistanke om at det likevel ikke vil være tilstrekkelig. Jeg tror ikke nordmenn har lyst til å bli mer katolske enn paven mht prevensjon, og jeg tror at aborttallene ikke vil påvirkes nevneverdig. Men tankegangen er veldig interessant fordi den går inn i sider av vår kultur som vi har tatt for gitt. Russetiden skal vare til man er ferdig med studiene, det er aksept for abort i tyveårene og prøverør i tredveårene. Blandt våre unge må vi se et skikkelig paradigmeskifte mht målrettet satsning på voksenliv fra ca tyve års alder og fremover. Alle økonomiske støtteordninger til tross, jeg tror det vil ta tid å snu denne tankegangen. 

Miljø er naturligvis viktig i regjeringsforhandlingene som starter i dag, slik noen fra Krf hevder, men familiesaker bør også få sette sitt preg på resultatet. Om kontantstøtten skal beholdes er en smakssak. Vi har barnetrygden som også kan økes betraktelig. Årets endring er liten sammenlignet med at den har stått stille og blitt redusert i verdi over flere tiår. Vi må tåle kravene om høy barnehagedekning, samtidig som man må organisere for en meningsfylt fritid med hjem og familie i fokus. Og kvinner og menn må holde sammen i trofaste fellesskap. Ernas enkle ord gikk nok rett i hjertet på mange, men de blir ikke enkel å oppfylle uten gjennomgripende holdningsendring til det sosiale spillet rundt familie, videreføring av slekten, og fundamentene vi baserer vårt samfunn på. Vi kommer nok ikke unna en tildels betydelig innvandring heller for å opprettholde befolkningsgrunnlaget. 

Tenk om Erna hadde sagt; Det er typisk norsk å føde barn!

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere