Simen Bondevik

Leder, Akershus KrFU
10

KrF må prioritere klimasaken i regjeringsforhandlinger

Klima- og miljøsaken har alltid vært en av de aller viktigste sakene for Kristelig Folkeparti. Forvalteransvaret er en av våre tre grunnverdier, men i budsjettet vi forhandlet frem med regjeringen var gjennomslagene på klimafeltet for få og for små. Dersom vi fortsatt skal kunne kalle oss et miljøparti med troverdighet fremover må vi være kompromissløse og virkelig prioritere klimasaken i regjeringsforhandlingene.

Publisert: 30. des 2018

I høst kom en alarmerende rapport fra FNs klimapanel som beskriver konsekvensene av en global oppvarming på over 1,5 grader. Rapporten forteller om en framtid hvor millioner av mennesker vil bli rammet av havnivåstigning, tørke, flom og annet ekstremvær. Kostnadene vil bli store over hele verden, men aller hardest vil det gå ut over utviklingsland. Det haster å redde kloden vår, og Norge bør ta en stor del av ansvaret.

Budsjettforslaget fra Solberg-regjeringen la i utgangspunktet kun opp til å kutte en tredjedel av det FN mener er nødvendig om man skal klare å begrense den globale oppvarmingen til under 1,5 grader innen 2030. Etter forhandlingene med KrF ble det lagt frem et nytt forslag til statsbudsjett- dette forslaget styrker klimasaken med kun 200 millioner. Det er langt fra nok.

Mistillitsforslag

I statsbudsjettet som Ropstad og Grøvan hadde forhandlet frem med regjeringspartiene var det en del gode og viktige gjennomslag for KrF; blant annet en historisk økning i barnetrygden og økt minstepensjonen for enslige minstepensjonister. Men det var ikke noe godt klimabudsjett, faktisk så dårlig at MDG valgte å stille mistillitsforslag mot regjeringen grunnet manglende satsing på klima.

Det er synd og skuffende at Kristelig Folkeparti ikke fikk gjennomslag for en offensiv klima- og miljøpolitikk i budsjettet. Men når partiet nå skal inn i regjeringsforhandlinger med Solberg-regjeringen bør vi få store gjennomslag på klimafeltet for å faktisk gå inn i regjeringen. Det er denne saken som haster mest nå.

Historisk mulighet

Gjennom flere KrF-møter i høst påpekte Kjell Ingolf Ropstad i sine taler den historiske mulighet KrF hadde til å endre paragraf 2C i abortloven. Men det er ikke bare på abort-feltet vi nå har historisk mulighet. Vi har også en historisk mulighet til å gjøre en endring som virkelig betyr en forskjell for verden på klimafeltet.

9. Mars 2000 bevisste vi at KrF var et offensivt miljøparti. Partiet var modig og nektet å bygge sterkt forurensende gasskraftverk og gikk av da stortingsflertallet bestående av Ap og Høyre tvang gjennom dette. Nå er det på tide å vise at vi fremdeles er det- ikke bare fordi det ville vært smart av KrF partistrategisk- men fordi jordkloden og alle kommende generasjoner trenger at vi tar ansvar. Et minimumskrav kunne vært å begynne avviklingen av subsidiene til oljenæringen.

Ropstad, Bollestad og Lunde er dyktige politikere og forhandlere- og jeg tror og håper inderlig at det blir en rekke store og betydningsfulle seire og gjennomslag for KrFs gode miljøpolitikk. Dersom vi likevel ikke får nok gjennomslag på dette saksfeltet bør landsstyret og stortingsgruppen virkelig vurdere om forhandlingsresultatet kan godkjennes. Jeg håper partiet mitt fremdeles er et reelt miljøparti om en måned.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere