Mirjam Syltebø Endalew

Master i diakoni, lærer ved Mekane Yesus Seminary
4

Tjenestedeling er feil svar på feil spørsmål

Som kvinne i NLM opplever jeg debatten om tjenestedeling som slitsom. Det er slitsomt når menn bruker Bibelen til å hevde sin maktposisjon. Og som kvinne er det krevende å heve stemmen i denne debatten. For det første fordi jeg risikerer å bli sett på som en som ikke tar Guds ord på alvor. For det andre fordi jeg som kvinne i NLM burde være forsiktig med å uttale meg om lærespørsmål.

Publisert: 29. des 2018

Spørsmålet om tjenestedeling handler om hvordan vi kan ta hele Bibelen på alvor i vår tid. Som lærer i etikk ved Mekane Yesus Seminary har jeg hatt stor nytte av Stephen C. Barton’s perspektiver. (Å være lærer i etikk for prestestudenter er altså ikke et læreansvar i NLM.)

Barton peker på at i lesning av tekstene i Det Nye Testamentet er det helt nødvendig å forstå hvilket spørsmål tekstene forsøker å svare på. Han mener at Det Nye Testamentet må forstås som de første kristnes arbeid med å besvare spørsmålet om hva det betyr å leve som et hellig Guds folk i tiden mellom Jesu oppstandelse og Jesu gjenkomst. Jeg går ut i fra at det er nettopp dette spørsmålet også mennene i NLM strever med å finne svaret på.

Barton mener at brevene i Det Nye Testamentet ikke handler om å bevare hierarkiske strukturer som patriarkat eller slaveri, men om forholdet mellom Guds folk (kirken) og samfunnet. Barton minner om at de første kristne var en presset minoritet med lite innflytelse. De hierarkiske strukturene var allerede gitt og ikke noe de første kristne var i posisjon til å kritisere eller endre. Barton mener at Paulus peker på hvordan disse gamle strukturene som allerede var gitt kan fornyes i lys av evangeliet og rettferdiggjørelsen i Kristus. Ektemenn er fornyet i Kristus og bruker den hierarkiske strukturen som ekteskapet var til å elske sin kone slik Kristus elsker kirken, ikke til å utnytte henne (Kol. 3.19). Kvinnene tjener mennene sine, ikke i underdanighet, men i overgivelse og tillit som et vitnesbyrd om overgivelse til Kristus (Kol. 3,18 og 1. Pet. 3, 1-2.). På samme måte fornyes forholdet mellom slave og mester i lys av likeverd og enhet i Kristus (Kol. 4,1). Slik mener Barton at brevtekstene ikke formaner til opprettholdelse av de hierarkiske strukturene, men peker på muligheter for å endre disse strukturene innenfra. Spørsmålet tekstene svarer på handler altså ikke om forholdet mellom menn og kvinner eller slave og mester. Spørsmålet er hvordan en minoritetskirke av menn og kvinner, slaver og mestere kan bære vitnesbyrd om Kristi frigjørende evangelium i de allerede eksisterende strukturene de er en del av.

Denne nedenfra-strategien har vist seg å være tidkrevende. Både slaveriet og patriarkatet gjennomsyrer fortsatt samfunnsstrukturene i vår falne verden.

I likhet med de første kristne har kvinner i NLM gjennom 127 år vært en gruppe med lite formell makt. De har vært trofaste vitner i tjeneste for evangeliets frigjørende budskap fra sine posisjoner nedenfra. Kanskje har de oppfattet signaler som tydet på at organisasjonen enda ikke var klar for den radikale endringen av hierarkiske strukturer som evangeliets budskap om rettferdighet og likeverd kaller oss til. Jeg er stolt av å være en del av NLM fordi jeg opplever at NLM på mange områder er bærer av den frimodighet og radikale etterfølgelse som preget de første kristne. Min bønn og mitt dypeste ønske for organisasjonen er at evangeliets radikale budskap også måtte få gjennomsyre oss på en slik måte at det kunne føre til et oppgjør og et brudd med patriarkalske maktstrukturer.

Kilde: Barton, Stephen C. (2012) The Epistles and Christian Ethics in Gill, Robin (ed) The Cambridge Companion to Christian Ethics, Second Edition, Cambridge: Cambridge University Press, p. 54-64.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
28 dager siden / 2310 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
20 dager siden / 1895 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
13 dager siden / 1891 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1809 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
25 dager siden / 1763 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
13 dager siden / 1531 visninger
Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 1300 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
13 dager siden / 1226 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
16 dager siden / 1158 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
20 dager siden / 1096 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere